NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Matkvalitet og mattrygghet
Mattrygghet. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Matkvalitet defineres på mange måter. Kvalitet er produktets evne til å tilfredsstille forbrukerens krav og forventninger. Matkvalitet omfatter innholdsstoffer som har betydning for kostholdet, egenskaper som konsistens, form, farge, lukt, smak og utseende og råvarenes egnethet til ulike typer bearbeiding.Mat produsert på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte, som ivaretar dyrevelferd og som ikke skader miljø og helse, er også en del av kvalitetsbegrepet. Trygg mat er mat som er fri for helsefarlige og andre uønskede mikroorganismer og fremmedstoffer.

Kravene til kunnskap er høye
Forståelse av forbrukeratferd har stor betydning for matforskningen. Informasjon til forbrukerne øker forståelsen av matkvalitet og av sammenhengen mellom produksjon av mat og produksjon av fellesgoder. Dødsfall og helseskader forårsaket av fremmedstoffer i maten viser at det fortsatt er nødvendig med stor oppmerksomhet på mattrygghet. Det er fortsatt stor interesse for helsemessig gunstige innholdsstoffer og mat som forebygger helseplager. Forbrukernes fokus på bærekraftig norsk produksjon øker og forskningsmiljøene må sørge for et godt kunnskapsgrunnlag. Det ambisiøse nasjonale målet for den økologiske matproduksjonen er krevende å følge opp. Kravene til  kunnskap hos dem som produserer maten er høye, som følge av blant annet færre tillatte virkestoffer i plantevernmidler og begrensninger i produksjonsmåten.

Mange muligheter for produkter med merverdi
Produkter som profileres ved sammenhengen mellom dyrkingsvilkår og kvalitet byr på spennende muligheter. Dokumentert sammenheng mellom verdifulle kulturlandskap og matprodukter med spesielle egenskaper kan gi mulighet for produkter med merverdi. Lettvint mat til daglig, og mangfold og eksklusivitet ved spesielle anledninger, stiller store krav til råvarekvalitet. Det trengs kunnskap og dokumentasjon om ulike egenskaper, det stilles store krav til ferskhet og holdbarhet og det må være å differensiere råvarene for å dekke ulike behov.

a a a