NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bærekraftig landbruk
Hvete
I Brundtland-rapporten "Vår felles framtid" (1987) defineres bærekraftig utvikling som "en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekkes sine behov". En bærekraftig utvikling må tilfredsstille både sosiale og økonomiske forhold, og ta vare på naturmiljøet.

Matproduksjon utgjør en essensiell del av vår eksistens, og det er derfor avgjørende at endringene i landbruket skjer på en måte som gjør oss i stand til å produsere nok mat i positivt samspill med omgivelsene i uoverskuelig framtid.

Landbruksaktivtet innebærer en del uunngåelige, negative miljøeffekter. Spørsmålet er dermed ikke om landbruket har negative miljøeffekter eller ikke, men hvor mye kan vi redusere skadevirkningene av matproduksjonen. Det finnes ingen enkle løsninger for hvordan vi skal oppnå et mer bærekraftig landbruk, men vi vet hvor hovedutfordringene ligger.

a a a