NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aamlid, T.S. 2009. ’Richter Rasen’ leverte sin første plen til kroninga av Østerrike/Ungarns keiser i 1906. Gressforum 2009(4):10-11.
Aamlid, T.S. 2009. ’Field days’ på Rutgers University. Gressforum 2009(3):12-14.
Espevig, T. 2011. Основные болезни и способы борьбы с ними на гринах в Скандинавии. Greenkeeper skole, 20.september, Moskva
Dragland, S. & Skarpaas, O. 2006. Østersurt (Mertensia maritima L.) - en arktisk strandplante med et navn som beskriver smaken. Bioforsk TEMA 1(27). 7 s
Hage, I. 2014. Økt kornproduksjon - flaskehalser som skal løses. I: Bioforsk-konferansen 2014. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk Fokus 9(2):s118.
Hoel, B. 2009, Økt gjødselpris- betydning for gjødslingspraksis. Foredrag. Hønefoss, 26.03.2009.
Hoel, B. 2008. Økt gjødselpris, konsekvenser og tiltak i korn.
Hoel, B. 2008. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis.
Hoel, B. 2009. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis. Foredrag. Sandefjord, 05.02.2009.
Hoel, B., Riley, H., Fystro, G., Stubhaug, E. & Haug, K. 2009. Økt gjødselpris - betydning for gjødslingspraksis. Bioforsk FOKUS 4(2):44-45.
Havstad, L. Økt frøavl av grøntanleggsgras i Norge . Foredrag, Stokke, 29.10.10
Havstad, L. 2011. Økt frøavl av gras til grøntanlegg. Norsk frøavlskonferanse 2011. Tønsberg. 31. mai 2011.
Lien, G., Flaten, O., Korsæth, A., Schumann, K.D., Richardson, J.W., Eltun, R. & Hardaker, J.B. 2006. Økonomisk risiko ved ulike driftsmåter. Bioforsk FOKUS 1(3): 28-29
Steinsholt, P. 2013. Økologiske potetforsøk på Apelsvoll.
Lundon, A. 2008. Økologiske oljevekster.
Eltun, R., Henriksen, B., Tørresen, K. & Lundon, A. 2011. Økologiske oljevekstar - dyrkingsutfordringar og forkvalitet. Bioforsk FOKUS 6(2):s102.
Børtnes, G. 2004. Økologisk urtefrøproduksjon i 2003. Grobladet  56: 6-7
Børtnes, G. 2005. Økologisk urtefrøproduksjon 2003 og 2004. Vestfold Bondelag. Økologiske frødager i Vestfold 2005 1(1): 32-37
Havstad, L. 2011. Økologisk frøavlsprosjekt. Norsk frøavlskonferanse 2011. Tønsberg. 31. mai 2011.
Aamlid, T.S. 2008. Økologisk frøavl av timotei på Bioforsk Landvik.
Aamlid, T.S., Bysveen, K., Langeland, Å. 2007. Økologisk frøavl av timotei og engsvingel: Førsteårsenga til frø, grønngjødsel eller fôr ? Norsk frøavlsnytt 12 (4): 8-9, 12
Aamlid, T.S. 2010. Økologisk engfrøavl - erfaringer fra forsøk 1995 - 2010. Foredrag ved oppstartmøte i nytt økofrøprosjekt. Gjennestad, 28.jan 2010.
Åssveen, M., H. Linnerud & L. Weiseth. 2000. Økologisk dyrking. Sortsforsøk i korn, økologisk dyrking.. I: U. Abrahamsen, (red.), Jord- og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 174-179
Seljåsen, R. 2006. Økologisk dyrking av grønnsaker i vekstskifter som er selvforsynt med nitrogen. Bioforsk FOKUS 1(3): 100-101
Abrahamsen, S. & L. Nesheim. 2001. Øk den lokale proteinproduksjon. Midt-Norsk Landbruk 02/01: 4
Daugstad, K. 2011. Årsrapport 2010: Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver. Rapport til Norsk Genressurssenter.9s.
Daugstad, K. 2010. Årsrapport 2009: Bevaring ved bruk - nye lokalsortar i engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver:8s.
Daugstad, K. 2009. Årsrapport 2008: Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver. Rapport til Norsk Genressurssenter. 7s.
Daugstad, K. 2008. Årsrapport 2007: bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver. Rapport til Norsk Genressurssenter. 4s.
Stabbetorp, H.. 1999. Årsaker til stagnasjon i avlingsframgangen i korndyrkinga. Bondebladet 15 28-29
Korsæth, A. 2008. Yields and N leaching/runoff losses in a long-term cropping system experiment in SE Norway; results from the new Millennium. In: B.T. Christensen, J. Petersen, M. Schact (Eds.). DJF Plant Science 137: 68-71
Riley, H. 2008. Yield results of long-term tillage trials on loam and clay loam in Norway. NJF rapport 4(3): 8
Riley, H. 2009. Yield results of long-term tillage trials on loam and clay loam in Norway. Foredrag, Apelsvoll, 8.6.09
Eltun, R.. 1999. Yield results during the first eight year crop rotation of the Apelsvoll cropping system experiment. In: Olesen, J.E., R. Eltun, M.J. Gooding, E.S. Jensen & U. Köpke (eds.). Designing and testing crop rotations for organic farming. DARCOF Report 1
Johansen, T.J., Møllerhagen, P. & Haugland, E. 2008. Yield potential of seed potatoes grown at different latitudes in Norway. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science 58: 132-138
Korsæth, A. & Ørka, H.O. 2006. Yield estimates from remotely sensed information. Precision Technology in Crop Production - Implemenmts and benefits. Book of abstracts. NJF Report 2(8): 91-93
Daugstad, K. & Aamlid, T. 2011. WP3: Optimal lokalisering ved frøavl av lokale publikasjonar. Foredrag. Flåm, 14.09.2011.
Riley, H. & A. Korsæth. 2003. Within-field variation in barley response to N fertilizer: Preliminary results. Proc. NJF seminar no 336, Skara June 2002, 'Implementation of precision farming in practical agriculture'. DIAS REPORT Plant Production 100: 80-82
Winter survival of winter rapeseed and winter turnip rapeseed in field trials, as explained by PPLS regression
Waalen, W., Øvergaard, S., Åssveen, M. & Eltun, R. 2013. Winter survival of winter rapeseed and winter turnip rapeseed in field trials, as explained by PPLS regression. European Journal of Agronomy 51:81-90.
Sturite, I., Henriksen, T.M. & Breland, T.A. 2007. Winter losses of nitrogen and phosphorus from Italian ryegrass, meadow fescue and white clover in a northern temperate climate. Agriculture Ecosystems & Environment 120 (2007): 280-290
Espevig, T., Aamlid, T., Tronsmo, A., Molteberg, B., Hjeljord, L., Tronsmo, A. M., Pettersen, T. & Enger, F. 2009. Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on putting greens on northern environments. Report from the second experimental year 2008. Bioforsk Rapport 4(100):54s.
Espevig, T., Aamlid, T. & Tronsmo, A. 2009. Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on putting greens in northern environments. Foredrag, Brovst, Danmark, 2.12.09
Espevig, T. 2011. Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on golf greens in the Nordic climate. Ph.D. diss. Norwegian Univ. of Life Sci., Ås, Norway.
Kvalbein, A. 2010. Winter green project. Foredrag. Uppsala, 05.02.2010.
Strandberg, M., Aamlid, T.S., Moore, D., Ritzema, C.J. & Knox, J. 2010. WATEURF – Water And Turf – Efficiency and Use Reduction for the Future. Proceedings 2nd European Turfgrass Conference, Angers, France, 11.-14. April 2010 pp.214-216.
Bergjord, A. & Skjelvåg, A. 2011. Water soluble carbohydrates and growth potential of winter wheat as influenced by weather conditions during winter. Acta Agriculturae Scandinavica Section B - Soil and Plant Science 61(6):523-534.
Havstad, L. 2009. Været i vekstsesongen 2008. Forsøksmelding 2008, Aust-Agder forsøksring og Forsøksringen Agder 2009 S4-5.
Havstad, L.T. 2008. Været i vekstsesongen 2007. Forsøksmelding 2005. Aust-Agder forsøksring og Forsøksringen Agder. s 4-5
Havstad, L.T. 2007. Været i vekstsesongen 2006. Forsøksmelding 2005. Aust-Agder forsøksring og Forsøksringen Agder. s 4-5
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a