NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aamlid, T. & E. Stubhaug. 2003. Kaliumvirknng av steinmjøl og kompost ved økologisk planteproduksjon. Grønn forskning 7(1): 290-293
Aamlid, T. 2013. Norsk frø til norske fjell - lokalt frømateriale til revegetering. I: Bioforsk-konferansen 2013. Sammendrag og presentasjoner. Bioforsk FOKUS 8(2):176-178.
Aamlid, T., Niemelainen, O., Barth, M., Pettersen, T., Persson, P., Jalli, M. & Junnila, S. 2011. Impact of Primo MAXX® and fungicides on turfgrass quality and winter survival on Nordic golf greens, July 2010 - June 2011. Bioforsk Rapport 6(70):1-30.
Aamlid, T., T. Ristad & K. Bysveen. 2003. Ulike typer husdyrgjødsel til frøeng av engsvingel. Grønn forskning 1/2003: 153-156
Aamlid, T., Å. Susort & A. Steensohn. 2003. Forgrødevirkning av frøeng av timotei, engsvingel og bladfaks i økologiske omløp. Grønn forskning 1/2003. p 138-142
Aamlid, T., Å. Susort, A. Steensohn, O. Hetland, Å. Erøy & K. Bysveen. 2003. Etablering av økologisk frøeng av timotei og engsvingel sammen med ulike belgvekster. Grønn forskning 1/2003. p 143-152
Aamlid, T.. 1999. Gode frøavlinger ved samdyrking med kløver . Norsk Frøavlsnytt 4(5) 5
Aamlid, T.. 1999. Økofrøavlere på tur til Danmark. . Norsk Frøavlsnytt 4 (5) pp 2-3
Aamlid, T.. 2000. Bered et 'falskt' såbed i tida før såing. . Norsk Frøavlsnytt 5(2) 9 pp
Aamlid, T.S & K. Bysveen. 2005. Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår. Grønn kunnskap 9(1): 386-395
Aamlid, T.S, A. Steensohn, O. Hetland, Å. Erøy & Å. Susort. 2004. Etablerinig av økologisk grasfrøeng sammen med ulike belgvekster for frøproduksjon i første og andre engår. Grønn kunnskap 8(1): 396-408
Aamlid, T.S, J. Øverland & R. Skuterud. 2003. Vårharving i økologisk rødkløverfrøeng. Grønn forskning 7(1): 157-160
Aamlid, T.S, M. Heddan, A. Steensohn, Å. Susort, O. Hetland & Å. Erøy. 2005. Grønngjødslingseng, grasfrøeng eller rødkløverfrøeng i første engår ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel. Grønn kunnskap 9(1): 396-408
Aamlid, T.S. & Bysveen, K. 2006. Etablering av økologisk frøeng av timotei og engsvingel. Seminar Report, NJF Seminar 395, Herbage Seed Production, Denmark 12-14 June 2006. 3.4. 7 pp
Aamlid, T.S. & M. Tobiasson. 2004. Høsteforsøk i økologisk rødkløverfrøeng. Grønn kunnskap 8(1): 419-423
Aamlid, T.S. & Å. Asdal. 2003. Nitrogenvirkning av kompost ved økologisk planteproduksjon. Grønn forskning 7(1): 286-290
Aamlid, T.S. 2003. Animal manure or companion cropping with herbage legumes as nitrogen sources in organic seed production of timothy (Phleum pratense) and meadow fescue (Festuca pratensis). Herbage Seeds in the New Millenium - New Markeds, New Products, New Opportunities. Proceedings of the Fifth International Herbage Seed Conference, Gatton, Australia 23-26 November 2003. p 53-58
Aamlid, T.S. 2003. Brei satsing på 'Økologisk formeringsmateriale' i Vestfold. Norsk frøavlsnytt 8(4): 6-7
Aamlid, T.S. 2004. Samsåing med jord- eller aleksandrinerkløver gir større og reinere økologisk timoteifrøavling. Norsk frøavlsnytt 9: 1
Aamlid, T.S. 2005. Bra resultat hos nye frøavlere i Østfold: 52 kg øko-timotei pr daa hos Smaadahl i Aremark. Norsk frøavlsnytt 10(1): 5
Aamlid, T.S. 2005. Grønngjødslingseng - timoteifrøavling. Norsk frøavlsnytt 10(2-3): 3
Aamlid, T.S. 2005. Kjersti og Kristian Narum, Stange: Konvensjonell gris og økologisk korn og frø. Norsk frøavlsnytt 10(1): 6-7
Aamlid, T.S. 2006. Brukbar tilgang på økofrø for sesongen 2006. Norsk frøavlsnytt 11: 8
Aamlid, T.S. 2006. Etablering av økologisk engsvingelfrøeng: Har vi tid til ugrasharving ? Norsk frøavlsnytt 11(2): 6-7
Aamlid, T.S. 2006. Økologisk timoteifrøeng bør etableres med jordkløver. Norsk frøavlsnytt 11(2): 5
Aamlid, T.S. 2007. Dekkvekster ved etablering av engsvingelfrøeng. 2. Økologisk frøeng. Norsk frøavlsnytt 12(1): 6-7
Aamlid, T.S. 2007. Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved etablering av økologisk engsvingelfrøeng.
Aamlid, T.S. 2007. Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved økologisk frøavl av engsvingel. Bioforsk Fokus 2 (1): 106-107
Aamlid, T.S. 2010. Etablering av økologisk frøeng. Foredrag for økologiske engfrøavlere, Gjennestad, 26.mars 2010
Aamlid, T.S., A. Steensohn, Å. Susort & M. Heddan. 2004. Etablering av økologisk grasfrøeng sammen med rødkløver for frøproduksjon i andre og tredje engår. Grønn kunnskap 8(1): 409-418
Aamlid, T.S., Erøy, Å.B. & Susort, Å. 2006. Såtider og såmengder ved etablering av økologisk høst- og vårspelt på Sørøstlandet. Bioforsk FOKUS 1(2): 277-281
Aamlid, T.S., L. Breivik & K. Bysveen. 2005. Type og mengde husdyrgjødsel til økologisk engsvingelfrøeng. Grønn kunnskap 9(1): 409-416
Aamlid, T.S., Susort, Å. & Erøy, Å.B. 2006. Gjødsling til økologisk høsthvete. Bioforsk FOKUS 1(2): 275-276
Aamlid, T.S., Susort, Å., Steensohn, A.A., Pettersen, T. & Hetland, O. 2009. Alternativ utnyttelse av førsteårsenga ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel. Bioforsk FOKUS 4(1):227-230.
Aamlid, T.S., T. Helle, Å. Erøy & I. Slågedal. 2003. Såtider og såmengder ved etablering av økologisk speltåker på Sørøstlandet. Grønn forskning 7(1): 130-135
Aamlid, T.S., Bysveen, K. & Langeland, Å. 2008. Førsteårseng til grønngjødsling eller fôrproduksjon ved økologisk frøavl av timotei og engsvingel. Bioforsk FOKUS 3(1): 106-107
Aamlid, T.S., Bysveen, K., Langeland, Å. 2007. Økologisk frøavl av timotei og engsvingel: Førsteårsenga til frø, grønngjødsel eller fôr ? Norsk frøavlsnytt 12 (4): 8-9, 12
Aamlid, T.S., Jørgensen, S., Breivik, L.O., Hetland, O., Erøy, Å.B., Susort, Å., Steensohn, A.A. 2007. Såtid, ugrasharving og dekkvekst ved økologisk frøavl av engsvingel Bioforsk Fokus 2(2): 228-232
Aanensen, L. & Henriksen, B.I.F. 2010. Vurdering av metoder for økologisk produksjon av storfekjøtt. Fordeler og ulemper ved ulike produksjonssystemer for økologisk storfekjøtt. Bioforsk RAPPORT 5(178):23s.
Aanensen, L. 2010. Lufting av okser. Buskap 2-2010, s30-31.
Aanensen, L. 2013. Dyrevelferd i automatiserte fjøs.
Aanensen, L., Eilertsen, S., Jørgensen, G. & Hansen, I. 2013. Kyr i løsdriftsfjøs med tilgang på uteareal - adferd, velferd og produksjon. Bioforsk RAPPORT 8(184):39s.
Aanensen, L., Hansen, B., Skagen Aas, K., Hegseth, L. & Lind, V. 2010. Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon. Bioforsk RAPPORT 5(177):25s.
Aanensen, L., Hansen, B., Skagen Aas, K., Hegseth, L., Lind, V. 2011. Luftegårder til okser i økologisk kjøttproduksjon. Husdyrforsøksmøtet 2011, Ed. Brodin, J. and Fog, M.O. p.277-280.
Abrahamsen, S. & R. Eltun. 2001. Korn og erter for tidlig høsting til kraftfôr. Planteforsk. Planteforsk Rapport 12/2001. 12 pp
Abrahamsen, S. 2001. Arter og sorter ved dyrking av eget kraftfôr. I: H. Kirkbak (red.). Kvithamardagene 2001, Plantemøtet Midt-Norge. Planteforsk Grønn forskning 4/2001. pp 127-131
Abrahamsen, S., L. Weiseth & R. Eltun. 2000. Korn og erter til krossing.. I: U. Abrahamsen, (red.), Jord- og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 196-200
Abrahamsen, S., L. Weiseth & R. Eltun. 2001. Korn og erter for tidlig høsting til krossing. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og Plantekultur 2001. Planteforsk Grønn forskning 1/2001, pp 191-196
Abrahamsen, U. & S. Abrahamsen. 2003. Dyrking av proteinvekster. I:Cottis, T. (red.) Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. Høgskolen i Hedmark Rapport 19: 96-109
Abrahamsen, U. & Uhlen, A.K. 2006. Økologisk mathvete.
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a