NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
Aagaard, P., Miranda-Barbosa, E., Kitterød, N.-O. & Rasse, D. et.al. 2006. Feasibility study on CO2 field laboratories for monitoring and safety assessment. University of Oslo, Department of Geosciences, Oslo, Norway. TECHNICAL REPORT
Aakerøy, P. & Kitterød, N. 2010. Grunnvannsobservasjoner 2007-2010 i Tussebekken, Oppegård. Bioforsk Notat:6s
Aakerøy, P. & Kløve, B. 2010. GENESIS - Groundwater and Dependent Ecosystems. Foredrag. Oslo, 13.01.2010.
Aakerøy, P. 2010. Etablering av felles vannforsyning for hyttefeltet Rostberget – Blåkollen. En vurdering av hydrogeologiske forhold på Veståsen i Søndre Land kommune. Bioforsk RAPPORT 5(114):14s.
Aakerøy, P. 2011. Drikkevannsbrønner langs ny fv. 40 Helle – Lofthus, Rollag kommune. En forundersøkelse. Bioforsk RAPPORT 6(96):16.
Aakerøy, P. 2011. Grunnundersøkelser for infiltrasjon. Poster. Trondheim, 15.02.2011.
Aakerøy, P. 2011. Grunnvannsobservasjoner fra 2007 til 2011, Tussebekkdalen, Oppegård kommune. Bioforsk RAPPORT 6(139):8.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av drikkevannsbrønn langs riksvei 7, Sokna – Ørgenvika, Ringerike kommune. En hydrologisk vurdering for Hæhre Entrepenør AS. Bioforsk RAPPORT 6(101):12.
Aakerøy, P. 2011. Lokalisering av overvåkningsbrønner – Lågen Potetpakkeri AS. Bioforsk RAPPORT 6(4):10s.
Aakerøy, P. A. og Hanserud, O. S. 2011. Store infiltrasjonsanlegg i jord – eksempler fra norsk potetindustri. Poster på Det 20. nasjonale seminaret om hydrogeologi og miljøgeokjemi, NGU, Trondheim 14-15 februar.
Aakerøy, P., Skarbøvik, E., Haaland, S., Staalstrøm, A., Molvær, J. & Væringsstad, T. 2009. An assessment of osmotic power potential in Norway. Bioforsk RAPPORT 4(102):79.
Aakerøy, P.A. 2010. Etablering av ny borebrønn ved Nydalshytta, Lillomarka. En vurdering av hydrogeologiske forhold. 5(61):17.
Aamlid, T. & A. Andersen. 2000. Insektsprøyting i strandrørfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 260-262
Aamlid, T. & A. Andersen. 2000. Insektsprøyting i strandrørfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 260-262
Aamlid, T. & D. Arntsen. 1998. Effects of Light and Temperature on Seed Germination on Poa pratensis from High latitudes. Acta Agriculturæ Scandinavica, Section B, Soil and Plant Science 48(4) pp 239-247
Aamlid, T. & E. Torskenes. 2000. Høstbehandling av Ryss engrapp. I: U.Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 247-277
Aamlid, T. & E. Torskenæs. 1999. Frøavl av kvitkløver. Resultater fra praktisk prøvedyrking og forsøk med høstemetoder og høstetider 1996-1998. Planteforsk Grønn Forskning 08/1999 23pp
Aamlid, T. & E. Torskenæs. 1999. Frøval av kvitkløver. Resultater fra praktisk prøvedyrking og forsøk med høstemetoder og høstetider 1996-1998. Planteforsk Grønn Forskning 08/1999 23pp
Aamlid, T. & G. Hommen. 2000. Høstetid og nedsviing i rødkløverfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 263-267
Aamlid, T. & J. Rønningen. 2000. Roundup-bestrykning mot høyvokste grasarter i engkveinfrøeng . Norsk Frøavlsnytt 5(2) 4 pp
Aamlid, T. & L. Havstad. 1998. Delt vårgjødsling til timoteifrøeng. Norsk frøavlsnytt 3/1 5
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Ulike gjødseltyper til timoteifrøeng ved vekststart og begynnende strekningsvekst. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 195-197
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Ulike mengder nitrogen ved vekststart og begynnende strekningsvekst ved frøavl av timotei. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 188-194
Aamlid, T. & L. Havstad. 1999. Utprøving av Moddus i bladfaksfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 1999. Planteforsk Grønn forskning 01/1999 201-203
Aamlid, T. & L. Havstad. 2003. Frøavl av 'Fenre' raigras starter i 2003. . Norsk frøavlsnytt 8(2): 2-3
Aamlid, T. & R. Skuterud. 1998. Vekstregulering med CCC: Hvor stor dose skal vi bruke?. Norsk frøavlsnytt 3/2 7
Aamlid, T. & Å. Erøy. 2000. Høstetider, tørkemetoder og praktisk frøavl av "Aslaug" brytsukkerert 1999. Planteforsk Grønn forskning 09/2000 17 pp
Aamlid, T. & Å. Erøy. 2000. Insektsprøyting i eldre engsvingelfrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 258-260
Aamlid, T. 2003. Kraftig omlegging av engvekstforedlinga. Norsk frøavlsnytt 8(1): 2
Aamlid, T., G. Hommen & Å. Susort. 2000. Ugrasbekjempelse ved frøavl av kvitkløver og engrapp   . I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 254-257
Aamlid, T., G. Hommen, Å. Susort, A. Stensohn & A. Erøy. 2000. Vekstregulering med Moddus i frøeng av timotei, bladfaks, hundegras og engkvein. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 235-246
Aamlid, T., J. Foss & J. Forbord. 1999. Nitrogengjødsling til timoteifrøeng i Trøndelag. Landbruksavisa 8(3) 8
Aamlid, T., Niemelainen, O., Barth, M., Pettersen, T., Persson, P., Jalli, M. & Junnila, S. 2011. Impact of Primo MAXX® and fungicides on turfgrass quality and winter survival on Nordic golf greens, July 2010 - June 2011. Bioforsk Rapport 6(70):1-30.
Aamlid, T., O. Heide & B. Boelt. 1998. Krav til varighet av primærinduksjon for blomstring og frøgivende evne hos skudd av flerårig raigras (Lolium perenne). I: Frøavl/Seed production (NJF-seminar nr 284, red. T.S. Aaamlid), Sandefjord, Landvik Norge 29. juni-1.juli 1998. Nordiske Jordbruksforskeres forening, Rapport 121 53-60
Aamlid, T., O. Heide & B. Boelt. 1999. Primary and secondary induction requirements for flowering of contrasting European cultivars of Lolium perenne). I: Herbage seed as a key factor for improving production and environmental quality. Proceedings of the fourth international herbage seed conference, Perugia, Italy 23-27 May 1999. 214-215
Aamlid, T., O. Heide & B. Boelt. 2000. Primary and secondary induction requirements for flowering of contrasting European varieties of Lolium perenne. Annals of Botany 86 1087-1095
Aamlid, T., O. Hetland, G. Hommen, L. Sundheim, P. Rønning, A. Fremgård & S. Kise. 1999. Produksjon av blomsterfrø til grøntområder. 1. Prestekrage.. Planteforsk Rapport 17/99 34 pp.
Aamlid, T., O. Hetland, G. Hommen, Å. Susort, J. Rønningen, A. Fremgård & S. Kise. 1999. Produksjon av blomsterfrø til grøntområder. 2. Ryllik. Planteforsk Rapport 18/99 28 pp.
Aamlid, T., O. Hetland, G. Hommen, Å. Susort, J. Rønningen, A. Fremgård & S. Kise. 1999. Produksjon av blomsterfrø til grøntområder. 3. Engknoppurt. Planteforsk Rapport 19/99 30 pp.
Aamlid, T., T. Ristad & K. Bysveen. 2003. Ulike typer husdyrgjødsel til frøeng av engsvingel. Grønn forskning 1/2003: 153-156
Aamlid, T., Å. Susort & A. Stensohn. 2000. Sein høstgjødsling til engsvingelfrøeng i gjenleggsåret. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 233-234
Aamlid, T., Å. Susort, A. Steensohn & G. Hommen. 2003. Dekkvekst og plantetetthet ved etablering av kvitkløverfrøeng. Grønn forskning 1/2003. p 166-171
Aamlid, T., Å. Susort, A. Steensohn, O. Hetland, Å. Erøy & K. Bysveen. 2003. Etablering av økologisk frøeng av timotei og engsvingel sammen med ulike belgvekster. Grønn forskning 1/2003. p 143-152
Aamlid, T., Å. Susort, Å. Erøy & A. Stensohn. 2000. Tidspunkt og gjødseltype ved første gjødsling av timoteifrøeng. I: U. Abrahamsen (red.). Jord og plantekultur 2000.. Planteforsk Grønn forskning 01/2000 pp 225-227
Aamlid, T., Å. Susort, Å. Erøy, A. Steensohn & T. Ristad. 2003. Høstbehandling av strandrørfrøeng i engåra. Grønn forskning 1/2003. p 204-209
Aamlid, T., Ø. Bjørklund, G. Hommen & Å. Susort. 1998. Lar det seg gjøre å skille økologisk frø av timotei og alsikekløver ved rensing?. Hummelposten 17/2 p23
Aamlid, T.. 1998. Besøk hos frøavlere av rødsvingel og strandrør: Bodil og Karl Vidar Degnes, Rakkestad. Norsk frøavlsnytt 3/2 p4-5
Aamlid, T.. 1998. Delad kvävegiva till Grindstad. Svensk Frötidning 67/1 p16-20
Aamlid, T.. 1998. Gjenlegg med erter som dekkvekst. Norsk frøavlsnytt 3/2 5
Aamlid, T.. 1998. Gjennomsnittsfrøavlinger i 1997. Norsk Frøavlsnytt 3/1 1
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a