NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Publikasjoner
 

Sorter etter: Stigende Forfatter Synkende Tittel Synkende Dato
A. Andersen 2001. Polyfage predatorer i jordbruksområder. Insektnytt 24 (2/3): 49-55
Aamlid, T., Nesheim, L., Pettersen, T., Vesterbukt, P. & Enger, F. 2012. Engrapp som basis, raigras til oversåing. Gressforum (2)
Aasetre, J. & Bele, B. 2009. History of forestry in a central Norwegian boreal forest landscape. Examples from Nordli, Nord-Trøndelag. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography 63:233-245.
Abrahamsen, U. 2014. Strategier for bekjempelse ac sjukdommer i proteinvekster. Bioforsk FOKUS 9(2):s107.
Adler, S. & Steinshamn, H. 2010. Forage botanical and chemical composition on dairy farms with different grassland systems and production systems. Grassland Science in Europe 15:446-448.
Adler, S. 2013. Effekt av engdriftsmåte på melkas sammensetning.
Adler, S., Dahl, A., Vae, A., Thuen, E., Garmo, T., Krogh-Jensen, S., Hansen-Møller, J. & Steinshamn, H. 2010. Effect of pasture botanical composition on milk composition in organic production. Grassland Science in Europe 15:425-427.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Driftsmåte og engalder påvirker melkekvaliteten. I: brodin, J.K. & Fog, M.O. (red.) Husdyrforsøksmøtet 2011 :185-188.
Adler, S., Steinshamn, H. & Jensen, S. 2011. Effect of silage botanical composition on rumen lipid metabolism. PhytoMilk.
Adler, S., Steinshamn, H., Dahl, A., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Dahl, A., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Effekt av surfôr fra kortvarig eng eller langvarig eng på kvalitet i kumelk. I: Brodein, J.K & Fog, M.O.(red.) Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Jensen, S., Thuen, E. & Dahl, A. 2011. Effect of pasture botanical composition on milk composition. PhytoMilk.
Adler, S., Steinshamn, H., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammensetning av surfôret. Husdyrforsøksmøtet 2011.
Adler, S., Steinshamn, H., Thuen, E., Jensen, S. & Hansen-Møller, J. 2011. Hydrogenering av fettsyrer i vomma - effekt av botanisk sammensetning av surfôret. I: Brodin, J.K. & Fog, M.O. (red) Husdyrforsøksmøtet 2011 :13-16.
Adler, S., Steinshamn, H., Langeland, Å., Bleken, M. & Thuen, E. 2006. Effekt av kløverart og høstetid på innhold og sammensetning av fettsyrer i engavlingen ved høsting. Bioforsk FOKUS 1(3): 184-185
Andersen, A., H. Sjursen & T. Rafoss. 2004. Biodiversity of Agromyzidae (Diptera) in biologically and conventionally grown spring barley and grass field.. Biological Agriculture and Horticulture 22: 143-155
Arstein, A. & S. Øpstad. 1999. Småfegjødsel på eng - verknad av ulike spreietider. Sau og Geit 2 18-19
Arstein, A. & Østrem, L. 2008. Raisvingel i Askvoll. Vestlandsk Landbruk 2: 9-11
Arstein, A. 2000. Kalium til eng på kaliumfattig jord. Norden 104 (8): 6-8
Arstein, A. 2005. God fôrkvalitet, lang vekstsesong og full vinterherding. Er det mogeleg å kombinere dette? Grønn kunnskap 9(4): 160-166
Arstein, A. 2005. Grovfôrdyrking i område utsett for vinterutgang. Grønn kunnskap 9(2): 474-481
Arstein, A.. 2000. Kalium til eng på kaliumfattig jord. Vestlandsk Landbruk  04/2000 pp 8-10
Arstein, A.. 2000. Småfegjødsel til eng. I: Informasjonsmøte for landbruket på Vestlandet.. Planteforsk Grønn forskning 03/2000 pp 35-36
Arvid Steen, Turid Strøm, Sissel Hansen, Bal Ram Singh, Aksel Bernhoft, Espen Govasmark. 2005. Status of selenium and vitamin E on Norwegian organic sheep and dairy cattle farms . Acta Agriculturae Scandinavica Section A Animal Science 55 40-46
Asheim, L., Haukås, T. & Rivedal, S. 2010. Økonomien i kjøtproduksjon på kastratar. Vestlandsk Landbruk 97(4).
Asheim, L., Haukås, T., Øvreås, O.-J. & Rivedal, S. 2011. Sjølvrekrutterande kjøtproduksjon. Buskap 63(4):64-65.
Asheim, L., Haukås, T., Øvreås, O.-J. & Rivedal, S. 2011. Sjølvrekrutterande kjøtproduksjon. Buskap 63(4):64-65.
Asheim, L.-J., Haukås, T., Øvreås, O.-J. & Rivedal, S. 2011. Økonomien i sjølvrekrutterande storfekjøtproduksjon. Buskap 63(5):44-46.
Asheim, L.J., Haukås, T. & Thorvaldsen, P. 2009. Extensive management systems for grassland preservation in coastal areas. Alternative Functions of Grassland. European Grassland Federation 15th symposium, Brno Tsjekkia. Book of Abstracts, p63.
Asheim, L.J., Haukås, T., Øvreås, O.-J. & Rivedal, S. 2011. Økonomien i sjølvrekrutterande storfekjøtproduksjon. Buskap 63(5):44-46.
Asheim, V., Brendalsmo, J. & Norderhaug, A. 2006. Skjøtselplan for Stranda, Nøtterøy. Rapport til Nøtterøy kommune.
Aune, S. & Bele, B. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark og kystlynghei. Langholmen og Ånsøya i Fleinvær, Gildeskål kommune, Nordland fylke. 7(140):27.
Aune, S. & Bele, B. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark. Haugen-Lia og Haugen-Høgreina i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. 7(162):21.
Aune, S. & Bele, B. 2012. Skjøtselsplan for slåttemark. «Unnleinn» i Indre Kjelling, Gildeskål kommune, Nordland fylke.. 7(141):15.
Aune, S. & Bele, B. 2012. Skyttevollen og Skyttebakkan i Karbøl, Bodø kommune, Nordland fylke. 7(163):28.
Aune, S. & Svalheim, E. 2012. Kartlegging av vegetasjon og prioritering av områder for skjøtsel. Vidmyr naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder fylke. BIOFORSK RAPPORT 7(138):26s.
Austad, I. & Norderhaug, A. 2008. Skog og Co2 - ikke bare greit!. Kronikk i Nationen. Nationen.
Austad, I., A. Norderhaug & M. Holmedal Losvik. 2003. Vestlandsgården og småskala-landbruket - rammer og verdier. I. Austad, et. al (red.) Lauv som ressurs. Ny bruk av gammel kunnskap.. HSF rapport 4(03): 5-12
Austad, I., A. Norderhaug, L. Hamre & K. Norderhaug. 2003. Vegetation and production mosaics of wooded hay meadows. I. Austad et. al. (red.). Gjengroing av kulturmark. Rapport fra nordisk forskerseminar i Sogndal 15.-18. september 2001. Bergen Museums skrifter 15: 51-60
Austad, I., A. Norderhaug, L. Hauge & A. Moen. 2004. An overview of Norwegian summer farming. In Bunce, B., Perez Soba, M., Jongman, R.H.G., Gomez Sal, A., Herzog, F. & Austad, I. (eds.) Transhumance and biodiversity in European Mountains. IALE Publ Nr. 1, 2004: 7-18
Austad, I., L. Hamre, K. Rydgren & A. Norderhaug. 2003. Production in wooded hay meadows. In: Tiezzi, E., Brebbi, C.A. & Usò, J.L.(eds.): Ecosystems and Sustainable Development. WITpress. Advances in Ecological Sciences 2(19): 1091-1101
Austad, I., Hauge, L. & Norderhaug, A. 2007. Grinde - et spesielt verdifullt kulturlandskap og referanseområde for lauvbruk. Grinda 2007(2): 5-11
Austarheim, Å. & Urstad, H. 2006. Skade av hjort på granskog i Fjaler.
Austarheim, Å., Urstad, H., Frivold, L. & Øpstad, S.L. 2006. Hjort eller skog? - Ja takk, begge deler! Vestlandsk Landbruk 93 (7/8): 4-7
Bakke, S. 2006. Tap av lam på sommerbeite som ikke skyldes rovdyr. Bioforsk Rapport 1(32). 28 s
Bakkegard, M. (red). 2002. Plantemøtet Østlandet 2002. Planteforsk Grønn forskning 02/2002. 266 pp
Bakkegard, M. (red.). 2004. Plantemøtet Østlandet 2004. Grønn Kunnskap 8(2): 367pp
Bakken, A. & A. Johansen. 2000. Energy and protein supply from internal sources at a simulated organic dairy farm. In: K. Søegaard, C. Ohlsson, J. Sehested, N.J. Hutchings & T. Kristenesen (eds.). Grassland Farming. Balancing environmental and economic demands. Grassland Science in Europe. vol. 5, p 514-516
Bakken, A. & Johansen, A. 2014. Matproduksjon på norske arealressursar med og utan import av fôrråvarer. Bioforsk RAPPORT 9(19):12s.
1-50 av 999 | Neste 50 Siste 49

Elektronisk arkiv over alle publikasjoner fra Bioforsk.

a a a