NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Prosjekter
  • Samtlige prosjekter i Bioforsk  er registrert i denne oversikten.

Det samla arealet med økologisk fruktproduksjon utgjer knapt 2 % av det totale arealet med frukt i Noreg. Skal ein nå styresmaktene sitt mål om auke
  Hovedmålet med prosjektet er å få  økt tilgang på økologisk produsert sau og lam til Gilde-NNS sine anlegg, for å kunne utvikle produkter for
'Økologiske dyrkingssystem for høgare og meir stabile kornavlingar' er eit 5-årig strategisk program frå Noregs forskingsråd. Programmet er leia av 
I henhold EU-forordning skal det fra 1.1.2004 kun brukes økologisk dyrka frø og formeringsmateriale i økologisk landbruk. Dette prosjektet skal utvi
Både norske og svenske myndigheter har som målsetting at omfanget av økologisk produksjon skal økes. Den norske regjeringen har sagt at minst 10 % a
Organic cropping systems for higher and more stable cereal yields" is a 5- year Strategic Institute Programme from Norwegian Research Council,  "Bio
Prosjektet tar sikte på å komme frem til et optimalt vekstskifte for lønnsom økologisk dyrking av grønnsaker uten  tilgang på husdyrgjødsel. Veksten
EU-regler om økologisk produsert såvare, samt mål om 10% økologisk drevet jordbruksareal i Norge i 2010 vil kreve en vesentlig større satsing på økolo
Bønder som vil produsere økologisk korn på husdyrløse garder står overfor agronomiske utfordringer med hensyn til næringsforsyning, vekstski
Prosjektet er en videreført satsing på økologisk geitehold på bakgrunn av to forprosjekter gjennomført i Møre og Romsdal og Nordland i 2002- 2003.
1-10 av 78 | Neste 10 Siste 8