NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Prosjekter
  • Samtlige prosjekter i Bioforsk  er registrert i denne oversikten.

Mål med prosjektet er utvikle strategier for bevaring av krydder- og medisinplanter, in-situ eller ex-situ, i Norden og de Baltiske land. Prosjektet i
Som et uttrykk for viktigheten av å ta vare på våre genetiske ressurser ble nasjonalt genressursutvalg for planter opprettet av Landbruksdepartementet
Mål med prosjektet er å utvikle strategier for bevaring av krydder- og medisinplanter, in-situ eller ex-situ, i Norden og de Baltiske land. Prosjekt
I foredlinga av gras og kløver er det viktig å finne fram til sorter som både har gode vegetative og frøavlsmessige egenskaper. Gode frøavlsegenskap
Plommer er ein kultur med betydeleg vekstpotensiale, der også eksport kan vera aktuelt. Det er ikkje tilstrekkeleg sortsmateriale for heile den norske
Timotei og engsvingel er det to viktigste artene innen norsk frøavl, med et høsteareal på henholdsvis 15126 og 7814 daa i 2001. Gjennomsnittsavlinge
Resultat: Sortane 'Borgund', 'Frosta', 'Hitra', 'Stiora', 'Tambar' og 'Varnes' vart lanserte i 1999. Dei er foredla av Rolf Nestby ved Planteforsk K
Resultat: I 1999 vart det lansert 4 nye sortar av tidlegeple, sortane 'Nanna', 'Siv', 'Eir' og 'Idunn'. Desse sortane er frå eit samarbeid med Norge
Det meste av grassortane som blir brukt til plener og grøntanlegg i Norge er utanlandske sortar. Desse sortane er ikkje tilpassa våre klimaforhold.
Bladfaks er eit varig og tørkesterkt forgras som er mykje brukt i nord-gudbrandsdalen og nord-østerdalen. Bladfaks gir stor avling og rimeleg bra kv
1-10 av 66 | Neste 10 Siste 6