NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Prosjekter
  • Samtlige prosjekter i Bioforsk  er registrert i denne oversikten.

Kulturlandskapet er et landskap i rask endring, med gjengroing som en av de største trusselfaktorene. Arbeidet med å ivareta verdifull

Generell kvalitetssikring av gjødslingsråd i grovfôrsystemer er vektlagt i prosjektet. Meir spesielt er spørsmål omkring bruk og verknad av fosfor
Planteforsk og NLH har nyleg peika ut kvitkløver ut som den høgst prioriterte forskingsoppgåva innan beiting, med næringsinnhald i beitegrøde som nu
Bruk av NPK-mineralgjødsel 17-3-9 med 14% vassløyseleg svovel (Kompaktgjødsel) i gras som fôr til mjølkekyr.  Opptak av S i plantene og mineralbalanse
I Vest Norge, fjellbygdene og i Nord Norge har den utstrakte spesialiseringa og regionaliseringa av jordbruksproduksjonen ført til at de fleste bruk

En forvaltningsoppgave som gjennomføres på oppdrag fra og etter retningslinjer gitt av Mattilsynet. Målet er å framskaffe resultater for godkjennin

Stølslandskapet er truga av gjengroing, men endringar i driftsform kan også verke inn på den botaniske samansetjinga i grasmarka. Sikring av stølsla
Planmessig gjødsling må bygge på godt funderte vurderingar av næringstrong. Obligatorisk gjødslingsplan må ha som mål å sikre økonomisk og miljømess
Utvikle metodar for å berekne  inntekter og utgifter hjorten representerer for den  enkelte grunneigar og samla innafor eit avgrensa område (storvald,
Kenozero nasjonalpark er et spennende eksempel på nordeuropeiske kulturlandskap. Den ligger i den sørvestre delen av Archangelsk og ble opprettet i
1-10 av 77 | Neste 10 Siste 7