NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Divisjon Plantehelse
Gulløye - 2 voksne i en magnoliablomst. Foto: E. Fløistad.
Divisjon Plantehelse er et nasjonalt kompetansesenter innen plantehelse og plantevern for landbruk, inkludert næring og forvaltning, og har spesialkompetanse på biologi og bekjempelse av plantesjukdommer, skadedyr og ugras.  Andre viktige kompetanseområder for divisjonen er pesticidkjemi, genetikk og bioteknologi. Kompetansen innen genetikk og bioteknologi går utover de tradisjonelle plantevernfagene og vil brukes innen mange andre fagseksjoner og divisjoner. 
 
Hovedtyngden av medarbeiderne er lokalisert i Plantevernbygningen i Ås. I tillegg er virksomheten ved genetikk-laboratoriet på Svanhovd en del av divisjonen. Det er også medarbeidere i divisjonen ved Ullensvang, Kvithamar, Holt og Landvik, og i andre bygninger på Ås. 

MER OM Divisjon Plantehelse:
Seksjonen utgjør den største samlede kompetansen innenfor pesticidkjemi i Norge.


Seksjonen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge.


Seksjonens arbeidsområder er innen bioteknologi og genetikk knyttet mot alle aktuelle organismegrupper (planter, planteskadegjørere, nytteorganismer, rovdyr mm).


Seksjonen utgjør den største samlede kompetansen innen sopp (inkludert oomyceter) på planter i Norge.


Seksjonen utgjør den største samlede kompetansen innen virus, bakterier og nematoder på planter i Norge.


a a a