NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Divisjon Miljø
Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes.jpg
Divisjon Miljø har rundt 100 ansatte, fordelt på fem forskningsstasjoner og fem fagseksjoner.

Forskningsstasjonene er plassert på Saghellinga i Ås, på Svanhovd i Pasvik, på Landvik ved Grimstad, Særheim på Jæren og på Tingvoll. Stasjonen på Saghellinga i Ås utfører forskning og oppdragstjenester innenfor jordkvalitet og jordressurser, klimaspørsmål knyttet til jord og vann, avrenning fra jord-bruksareal, vannkvalitet og forvaltning av vannressurser, arealbruk, natur-baserte renseløsninger og biologisk avfallshåndtering. På Landvik og Særheim er det ekspertise innen sportsgress og vegetasjonsøkologi som er rettet mot golfbaner, urbane grøntområder og revegetering av skadet natur. Ansatte i miljødivisjonen har et nasjonalt og internasjonalt fokus og arbeidsområde.

Stasjonen på Svanhovd i Pasvik har ansvar for miljøforskningssamarbeid i Barentsregionen. Svanhovd driver kunnskapsformidling og egen FoU med basis i natur og miljø i Barentsregionen. Enheten driver et moderne DNA-laboratorium, et nasjonalparksenter, en botanisk hage og et konferansesenter. Svanhovd har omfattende samarbeid med landene i Barentsregionen.

MER OM Divisjon Miljø:
Seksjonens fagområder omfatter blant annet vannkvalitet, hydrologi, hydrogeologi/grunnvann, integrert vannressursforvaltning, miljøøkonomi, policy-analyser og effekter av klimaendringer.


Seksjonens arbeidsområde er å utnytte ressursene i organisk avfall og andre bioressurser samt utvikle mulighetene for utnyttelse av mikroalger.


Seksjonen arbeider med miljøspørsmål knyttet til arealbruk, avrenning, klimaeffekter, miljøtiltak og forurensningstransport i nedbørfelt.


Seksjonen ble utvidet i 2015 for å synliggjøre Bioforsks tverrfaglige kompetanse innen grøntmiljø, spesielt rettet mot tettsteder og urbane områder. Seksjonen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av blå-grønne arealer, og hvilken rolle slike områder har for trivsel, helse og miljø. Kunnskap om jord, vegetasjon, hydrologi og miljøfag er den faglige plattformen som anvendes i forskning og rådgivning innen grøntmiljø og andre fagfelt.


Seksjonen for Jordkvalitet og klima arbeider for å bedre forstå jordprosesser ved å utvikle teknologisk løsninger rettet mot klima, miljø og planteproduksjon.


a a a