NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Divisjon Landbruk
Låve og traktor ved fjorden. Foto: Morten Günther
Divisjon Landbruk består av syv fagseksjoner og et nasjonalt kompetansesenter. Elleve forskningsstasjoner hører inn under administrasjonen. Forskningsstasjonene er Apelsvoll, Bodø, Furuneset, Holt, Kvithamar, Landvik, Løken, Tingvoll, Tjøtta, Særheim og Ullensvang.

MER OM Divisjon Landbruk:
Seksjonens arbeidsområde er utprøving av nye sorter tilpasset varierende vekstvilkår i ulike deler av landet, næringsbehov og gjødslingsnormer, gjødsling/utnytting av husdyr- og handelsgjødsel, biologisk nitrogenfiksering, næringsstoffbalanse ved ulike driftsmåter, jordpakking og kjøreskader.


Seksjonen har arbeidsoppgaver innen botanikk, vegetasjonsøkologi og landskapsøkologi, gjennomfører populasjonsdynamiske studier av truede arter, kartlegger effekter av landskapsendring og -fragmentering på det biologiske mangfoldet og effekter av skjøtselstiltak på problemarter.


Seksjonens ansvarsområde inkluderer bærekraftig konvensjonell og økologisk produksjon av grønnsaker (herunder aquaponics), urter, poteter, frukt, bær, samt planteproduksjon i regulert klima/veksthus, med fokus på avling og kvalitet tilpasset markedets behov.


Seksjonens ansvarsområde inkluderer bærekraftig konvensjonell og økologisk produksjon av korn, proteinvekster, oljevekster og frø (frøavl) med fokus på avling og kvalitet tilpasset markedets behov.


Dette er en ny seksjon, som på samme måte som seksjonene «Utmark og næringsutvikling» og «Bioprospektering» i første rekke skal utvikle satsingsområdet for divisjonen gjennom egne prosjekter, men samtidig være ressurs for øvrige seksjoner og divisjoner.Dette er en ny seksjon, som på samme måte som seksjonene «System og teknologi» og «Utmark og næringsutvikling» skal utvikle satsingsområdet for divisjonen gjennom egne prosjekter, men også være en ressurs for øvrige seksjoner og divisjoner.


Dette er en ny seksjon, som på samme måte som seksjonene «System og teknologi» og «Bioprospektering» skal utvikle satsingsområdet for divisjonen gjennom egne prosjekter, men også være ressurs for øvrige seksjoner og divisjoner.


a a a