NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Hagebruk og grøntmiljø
Eplehage i Ullensvang. Foto: Trond Hofsvang Bioforsk Vest har det faglege ansvaret for forsking og utvikling på hagebruk og grøntmiljø. Aktiviteten skal dekkja kunnskapsbehov hjå forvaltning, næringsliv og forbrukarar om miljø, produksjonsteknikk og produktkvalitet.

MER OM Hagebruk og grøntmiljø:
FoU-aktiviteten i seksjonen er i hovudsak knytt til plantedyrking i regulert klima, særleg dyrking av grønsaker og bær i veksthus. Oppgåvene dekkjer aktivitetar "frå jord til bord": frå sortsprøving, via dyrkingssystem, planteernæring, produktbehandling og produktkvalitet.


Nær 80 prosent av den norske befolkningen bor i dag i byer og tettsteder. Parker, bostedsnære grøntarealer og andre friområder er viktige for trivsel, livskvalitet og god helse for stadig flere. Men økt press på grøntarealene stiller krav til utformingen av grøntområder med hensyn på estetiske kvaliteter og bruksverdi, samtidig skal kostnader til etablering og skjøtsel holdes nede. Bioforsk Grøntmiljø driver forskning og utvikling innen bruk av vegetasjon i byer og tettsteder, langs veier og i industriområder for å løse miljøproblemer og gi folk en bedre hverdag.


a a a