NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Skadedyr og ugras
Seksjonen utgjør den største samlede fagkompetansen innen ugras, insekter, midd og snegl i Norge.

Sentrale tema og oppgaver vil være:

  • Diagnostikk av ugras, skade- og nyttedyr
  • Studier av biologi og økologi til skadegjørerne
  • Integrert plantevern inkludert: Utarbeidelse av varslingsmodeller, bruk av sensorikk for presis bekjempelse og varsling, håndtering av plantevernmiddelresistens
  • Alternative kontrollmetoder inkludert: Bioteknisk bekjempelse (signalstoffer mm), biologisk kontroll, fysisk bekjempelse (utestenging og fjerning av skadeorganisme mm) og forebyggende tiltak (vekstskifte, friskt plantemateriale, lovverk mm)
  • Agronomisk utprøving av kjemiske og biologiske plantevernmidler
  • Karanteneskadegjørere og fremmede invaderende arter
  • Bruke organismekompetansen utover tradisjonelt plantevern inkludert oppgaver innen biodiversitet, vektorer, pollineringsøkologi, bioaktive stoffer, marint etc.
     

a a a