NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Jordkvalitet og klima
Seksjonen for Jordkvalitet og klima arbeider for å bedre forstå jordprosesser ved å utvikle teknologisk løsninger rettet mot klima, miljø og planteproduksjon.

Biogeokjemi er et sentralt fagfelt i seksjonen. Innenfor klima- og miljøproblematikk jobber vi med: 1) å etablere en grunnforståelse av nøkkelprosesser i jord gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid, 2) å utvikle overvåkingsteknologi for klimagasser, miljøgifter og lignende), 3) å vurdere og utvikle tiltak i landbruket og nye teknologier og produkter (nanoteknologi, karbonfangst-teknologi i jord og lignende ), 4) rådgiving for implementering i Norge og på EU nivå.

Seksjonens fagområder:

  • Stabilitet og omdanning av organisk materiale
  • Økosystemfunksjoner av organisk materiale i jord
  • Terrestrisk karbondynamikk i endret klima (biogeokjemi)
  • Utslipp av klimagasser, klimaeffekter av landbruk og effekter av klimaendringer på jordsmonnet
  • Beregningsverktøy for klimagassutslipp i landbruket
  • Jordforurensning: Biotilgjengelighet, skjebne, omdanning av miljøgifter, transport og opptak i planter og jordfauna, bioremediering, grunnundersøkelser miljøteknologi-prosesser for fjerning av organiske miljøproblemstoffer, risiko- og tiltaksvurderinger
  • Økotoksikologi av kjemikalier, forurensinger og jordforbedringsmidler, inklusiv kjemikalblandinger
  • Biodiversitet og funksjon i jord: mikroorganismer, rhizobium, mykorrhiza, makrofauna
     

a a a