NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Grøntanlegg og miljøteknologi
Seksjonen ble utvidet i 2015 for å synliggjøre Bioforsks tverrfaglige kompetanse innen grøntmiljø, spesielt rettet mot tettsteder og urbane områder. Seksjonen jobber med kunnskap om etablering, restaurering og vedlikehold av blå-grønne arealer, og hvilken rolle slike områder har for trivsel, helse og miljø. Kunnskap om jord, vegetasjon, hydrologi og miljøfag er den faglige plattformen som anvendes i forskning og rådgivning innen grøntmiljø og andre fagfelt.


Seksjonen har 18 ansatte på Campus Ås, på Landvik i Grimstad og Særheim på Jæren og har et nasjonalt fokus og arbeidsområde. Kompetansen er bredt sammensatt og består av 9 personer med doktorgrad hvor 4 har professor-kompetanse. Flertallet har mer enn 10 års erfaring med FoU-arbeid som spenner fra grunnleggende til anvendt forskning og rådgiving. Flere ansatte har veiledning for studenter på MSc og PhD nivå.

Seksjonen har spesialkompetanse innen:

 • Jordfag, vekstmedier, agronomi, geologi, kvartærgeologi og hydrogeologi 
 • Vegetasjonskunnskap, vegetasjonsøkologi, planteernæring og stressfysiologi
 • Naturforvaltning, vannressursforvaltning, miljøovervåkning og økosystemtjenester
 • Vannkjemi, miljøkjemi, limnologi og mikrobiologisk forurensning
 • Miljøteknologi, vannrensing og kretsløpsteknologi

Seksjonens fagområder:

  • Multifunksjonell blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder
  • Vegetasjon og vekstmedier til golf, parker og restaurering etter inngrep i natur
  • Urban økologi og miljøkvalitet
  • Flytting av jordsmonn som følge av utbyggingsprosjekter
  • Utvikling av avfallsbaserte gjødsel- og jordforbedringsprodukter
  • Forbedring og utvikling av vekstmedier for grøntanlegg, hagebruk og  landbruksproduksjon
  • Naturbaserte renseløsninger inkludert jord som rensemedium for forurenset vann
  • Miljøovervåkning med sensorløsninger, kjemiske- og molekylærbiologiske metoder

Testanlegg for grønne tak på Særheim

Mer info om seksjonens arbeidsområder og ansatte (henvisning til eldre nettsider under omlegging i 2015):

Vann og avløpsbehandling

Avfallsdeponier

Vann- og avfallsbehandling

Mikrobiologiske analyser og kildesporing

Frøavl og gras til grøntanlegg

Etablering og skjøtsel av grøntanlegg

Grønne tak og regnbed

 

For oversikt over ansatte ved sekjson Grøntanlegg og miljøteknologi og kontaktinformasjon til den enkelte, se her.

a a a