NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Arealbruk
Seksjonen arbeider med miljøspørsmål knyttet til arealbruk, avrenning, klimaeffekter, miljøtiltak og forurensningstransport i nedbørfelt.

Overvåking av små nedbørfelt er en hovedaktivitet som også danner grunnlag for andre nasjonale og internasjonale aktiviteter.  Vi forsker på tiltaksanalyse mot jorderosjon og fosforavrenning i landbruksdominerte nedbørfelt. Vi satser på parameter-kvantifisering, eksperimentell forskning og modellering.  Vi har fokus på modellering av avrenningsprosesser i nedbørfelt, inkludert beregning av effekter av forskjellige tiltak, og ser på flomdempende tiltak i små nedbørfelter. I tillegg har vi etablert et jordfysisklaboratorium som kan analysere nesten alle jordhydrologiske egenskaper, og som dermed er viktig for flere prosjekter, også utenfor Bioforsk. 

Prosjektene på seksjon for Arealbruk har fokus på avrenning fra landbruksområder i Norge (anvendt forskning), prosessforståelse i avrenningsprosesser (grunnleggende forskning) og internasjonalisering (prosjekter i Sør-Amerika, Kina, Europa).a a a