NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Bioressurser og bioenergi
Seksjonens arbeidsområde er å utnytte ressursene i organisk avfall og andre bioressurser samt utvikle mulighetene for utnyttelse av mikroalger.

Å optimalisere biogassutbytte ved forbehandling av forskjellige typer avfall og råstoff, for eksempel matavfall, avfall fra næring og landbruk, husdyrgjødsel, samt annen biomasse inngår her, likeledes hvordan avfallet skal behandles for å sikre at næringssaltene kan resirkuleres til bruk som gjødsel på en effektiv og sikker måte.

Prosessoptimalisering av biogassprosesser og kompostering utgjør et sentralt arbeidsområde, og seksjonen har i samarbeid med NMBU etablert spesiallaboratorier til dette formålet. Ved seksjonens gruppe på Tingvoll har vi den faglige oppfølgingen av biogassanlegget tilknyttet gårdsbruket på Tingvoll.

Seksjonen har også etablert et mikroalgelaboratorium for utnyttelse av mikroalger, både for produksjon av bioenergi i form av hydrogen og til produksjon av andre verdifulle stoffer ved bruk av stressbiologi og syntetisk biologi. Bruk av molekylærbiologiske metoder for mikrobiologisk karakterisering inngår i seksjonens arbeid.

  • Råstoff til biogass – forbehandling og potensialstudier (matavfall, husdyrgjødsel, fiskeensilasje, slam fra oppdrettsanlegg, avløpsslam, avfall fra næringsmiddelindustri og treforedling, halm, skogsvirke, energivekster m.m.)
  • Forbehandling av råstoff (varmebehandling, dampeksplosjon, syre/base-behandling, enzymer, biologisk forbehandling og annet)
  • Prosess-studier, prosessoptimalisering og teknologiutvikling av biogassbehandling og kompostering
  • Metoder/produktutvikling for best mulig utnyttelse av næringssalter og stabilt organisk materiale til gjødsel og jordforbedring
  • Vurdering av klimaeffekter, miljøeffekter og hygiene ved behandling av organisk avfall
  • Mikroalger – vekst, optimalisering, produksjon av hydrogen, biodrivstoff og verdifulle organiske spesialprodukter
     

a a a