NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Vannkvalitet og hydrologi
Seksjonens fagområder omfatter blant annet vannkvalitet, hydrologi, hydrogeologi/grunnvann, integrert vannressursforvaltning, miljøøkonomi, policy-analyser og effekter av klimaendringer.

Vi har overvåkningsoppdrag på vannkvalitet i grunnvann, bekker og elver, blant annet i forbindelse med implementeringen av vanndirektivet, og bruker data i ulike tilstandsvurderinger, trendanalyser og modeller. Innen overflatehydrologi satser vi særlig på å forstå hydrologiske prosesser i jordbruksdominerte nedbørfelt (agrohydrologi).

Vi arbeider med ulike modeller for å få bedre kunnskap om bl.a. effekten av klimaendringer på hydrologi og vannkvalitet. Vi har ledet flere store internasjonale og nasjonale prosjekter om grunnvann. Forskningen på seksjonen gir økt prosessforståelse om strømningsforhold i markvanns- og grunnvannssonen. Med forskere innen både natur- og samfunnsfag arbeides det i flere tverrfaglige prosjekter med bl.a. utvikling av verktøy for beslutningstakere. Forskningen baseres på en integrert forståelse av naturforhold, samfunnsforvaltning og brukernes behov.

Vi deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter i koblingsfeltet mellom matproduksjon og vannressurser i Asia sett i et endret klima og har et bredt internasjonalt kontaktnett både i og utenfor Europa.

 


a a a