NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Kulturlandskap og biologisk mangfold
Seksjonen har arbeidsoppgaver innen botanikk, vegetasjonsøkologi og landskapsøkologi, gjennomfører populasjonsdynamiske studier av truede arter, kartlegger effekter av landskapsendring og -fragmentering på det biologiske mangfoldet og effekter av skjøtselstiltak på problemarter.

Seksjonen kartlegger og dokumenterer driftsformer som både gir god produksjon og ivaretar verdifulle kulturlandskap, og som kan brukes til utvikling av matprodukter med merverdi.Seksjonen utvikler kartleggingsmetodikk, har kompetanse innen registrering av verdifulle kulturlandskap, biologisk mangfold og andre fellesgoder/økosystemtjenester, utarbeider skjøtsels- og forvaltningsplaner for verneområder, utvalgte kulturlandskap, verdensarvområder (i samarbeid med aktuelle FMLAer og fagsentra), enkeltbruk og bygdemiljøer.

 

  • Multifunksjonelt landbruk
  • Landskaps- og vegetasjonsøkologi
  • Arealendringer i jordbrukets kulturlandskap
  • Naturtyper
  • Skjøtsel- og arealforvaltning i kulturlandskapet
  • «Terroir»
  • Kulturmiljø og tradisjonell naturbruk
  • Økosystemtjenester

a a a