NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Seksjon Grovfôrbaserte produksjonssystem
Seksjonens arbeidsområde er utprøving av nye sorter tilpasset varierende vekstvilkår i ulike deler av landet, næringsbehov og gjødslingsnormer, gjødsling/utnytting av husdyr- og handelsgjødsel, biologisk nitrogenfiksering, næringsstoffbalanse ved ulike driftsmåter, jordpakking og kjøreskader.

Seksjonen har også kompetanse innen fôrkvalitets- og avlingsprognoser, virkninger av høste- og driftsintensitet på avling, kvalitet og økonomi, konservering av fôrvekster og hygienisk og ernæringsmessig kvalitet av konservert fôr. Virkninger av klima på plantevekst, tilpassing av dyrking ved endra klimaforhold og vurderinger av andre miljøbelastninger i/av grasbaserte produksjoner og bærekraftige produksjonssystemer er viktige tema.

 

 • Grovfôrproduksjon
 • Tilpasset arts- og sortsmateriale
 • Beiting
 • Grovforkvalitet og fôrutnyttelse
 • Vekst- og overvintringsfysiologi
 • Jordkultur og dyrkingsteknikk
 • Næringsforsyning og gjødslingsstrategier, kvalitetssikring av gjødslingsnormer og -anbefalinger (Gjødslingshåndbok)
 • Husdyrgjødsel
 • Høste- og konserveringsteknikker
 • Ressursgrunnlag, driftssystemer og miljøspørsmål
   

a a a