NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Landbruk i fjellbygdene
Fjellbygdene på Østlandet dekker om lag 20 prosent av arealet i Norge. Ingen landsdel har så stor del av befolkninga tilsatt i landbruk og reiseliv som fjellbygdene. Om lag 15 prosent av grovfôrarealet i Norge ligger i fjellbygdene. Området har store verneområder og stølsdrift, og utmarksbeiting preger driftsformene. Staten gav i 2009 Bioforsk i oppdrag å videreutvikle kompetansen på Løken, i tråd med de behov som gjør seg gjeldende i fjellbygdene og forvaltningen av disse.

MultifunkLandbruk3_foto_Mai_Onsrud.jpg

Det multifunksjonelle landbruk står sterkt i fjellbygdene. Det vil si et småskala landbruk der gårdbrukeren i tillegg til å produsere mat kombinerer det med annet arbeid i og utenfor gården. Mulighetene for å produsere opplevelser, kulturlandskap og matprodukter med spesielle kvaliteter er gode.VernOgBruk.jpg

Store områder i fjellbygdene er vernet, og mange verneområde er preget av tidligere og nåværende landbruksdrift. Klimaendringer og redusert beitebruk truer vernekvalitetene. Overvåking av naturkvalitetene og forskning som kan bidra til bærekraftig landbruksdrift og forvaltningsmessige tiltak i verneområder blir prioritert.Beitebruk.jpg

Utmarksbeiting har vært og er et viktig element i fjellandbruket ikke minst som en del av stølsdrifta. For å kunne opprettholde produksjonsarealene i fjellet er det behov for å utvikle ekstensiv driftsformer for å opprettholde økonomien i husdyrholdet og for å hindre at landskap gror til. Småfeholdet er en viktig del av dette.GronnTurisme_foto_Hanne_Sickel
Landbruket eier og forvalter mye av naturen. Landbrukets kulturlandskap har i tillegg til vakker natur andre kvaliteter som kan utnyttes i næringssammenheng (geologi, flora, fauna, kulturminner). Tilrettelegging og formidling av naturopplevelser er en ressurs landbruket har muligheter innenfor.


a a a