NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Landbruks- og naturbasert næringsutvikling
Nordnorsk Kompetansesenter Holt i Tromsø jobber for å bidra til næringsrettet kompetanseutvikling innenfor landbruket og utmarksbaserte aktiviteter i nord. Nettverksbygging, kunnskapsformidling, prosjektutvikling og FoU arbeid er viktige tiltak. Sentrale fagområder er tradisjonelt landbruk, innlandsfisk, lokalmat, se linker nedenfor.

Geit Foto Ragnar Våga Pedersen
Det er behov for ny kunnskap for å styrke utviklinga i en landbruksnæring i nedgang. Utfordringene som landbruksnæringa står overfor i framtida er blant annet strukturendringer, klimaendringer og høye kostnader på innsatsfaktorer.


- I de største vassdragene i Finnmark er stor gjedde relativt vanlig. Flere reiselivsaktører satser nå på å etablere produkter på gjeddefiske (Foto: Rune Muladal).
Vi jobber med sentrale utfordringer knyttet til både oppdrett, turisme og næringsfiske. Disse tre verdikjedene har et større utviklingspotensial da det er økt interesse for naturbasert reiseliv og etterspørsel etter lokalproduserte kvalitetsprodukter


Røyeforum 1 Foto: Bioforsk
Lokal mat er trendy! Nasjonalt og internasjonalt ser vi en sterk økning i interessen for lokalproduserte råvarer og produkter. Ekte mat fra ekte produsenter – det vil forbrukerne ha i handlekurven når de går ut av butikken. Lokalmat oppfattes som sunn, trygg og naturlig.


a a a