NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Akvatisk plantedyrking
Med bakgrunn i Bioforsks tradisjon og kompetanse på plantedyrking har vi no bygd opp kompetanse på kystøkologi, med vekt på akvatisk plantedyrking. Først og fremst omfattar dette dyrking av algar, men også andre akvatiske planter. Bioforsk Nord har det institusjonelle ansvaret for fagområdet.

Innsamling av tang. Foto: Celine Rebours
Bioforsk Nord Bodø forskar på dyrking og bruk av algar til næringsformål. Bioforsk Nord Bodø har kompetanse på ulike felt inne algedyrking, biokjemi, genetikk og økologi. Fleire prosjekt utforskar bruken av marint planteråstoff i næringssamanheng. Vi samarbeider også tett med andre forskingsinstitutt og næringsliv om potensielle artar for dyrking og dyrkingsmetodar. Vårt første mål er i løpet av den neste fem årene å velge ut typer som egner seg for ulike formål, og å finne de mest egna lokalitetene til å dyrke disse.


Alger laboratorium Bodø. Foto: Margarita Novoa- Garrido

Makroalgeindustrien i Europa har sidan starten rundt 1960 basert seg på hausting av naturlege ressursar for produksjon av alginat, fôr, gjødsel, helsekost og kosmetikk. Utvikling av industrien i Norge og Europa krev ein stabil tilgang på dei rette råvarene, produktutvikling og utvekskling av ekspertise mellom regionar. 

a a a