NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Husdyr

Husdyra er ein viktig del av økologiske landbruk, og god dyrevelferd er eit sentralt mål for driftsforma. Bioforsk Økologisk tek del i arbeidet med å utvikla kunnskapsgrunnlag for regelverket som økologisk produksjon byggjer på. Konkret arbeider vi med dyrevelferd i mjølkeproduksjon og sauehald. Vi interesserer oss spesielt for førebyggjande tiltak og dyra si motstandskraft.God grovfôrkvalitet, og riktig bruk og tilgang på kraftfôr og mineraler, er avgjørende for god norsk økologisk husdyrproduksjon. Med spesielt fokus på fôrmidler basert på lokale ressurser. Hva er dyrevelferd og hvordan vet vi hva som er best for dyra? Bioforsk Økologisk har sammen med flere samarbeidsparter utvikla metoder for å foreta velferdsvurderinger hos storfe.a a a