NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljø og bærekraft
Tingvoll. Foto: Reidun Pommereche

Forsvarleg ressursutnytting og miljøomsyn heng nøye saman med måla for økologisk produksjon. Derfor engasjerer Bioforsk Økologisk seg i prosjekt som gjev meir kunnskap om økologi og ressursbruk i landbruket, særleg med vekt på økologiske driftsformer.Fordi vi ønsker at økologisk landbruk skal bygge på levende økologisk systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem analyserer vi bærekraften av ulike økologisk driftsystemer og undersøker miljøeffektene av ulike produksjonsmåter.Å få til kretsløpssystemer for bærekraftig næringstilgang i produksjonssystemer med og uten husdyr er sentralt for å få økt økologisk produksjon. Derfor arbeides det med tiltak som kan bidra til økt sirkulering av næringsstoff i samfunnet.Fordi et bærekraftig økologisk landbruk er et viktig mål for arbeidet i Bioforsk Økologisk, og lav miljøbelastning en viktig del av dette, arbeider vi med å kartlegge utslipp av drivhusgasser ved økologisk landbruksdrift og strategier for å minimalisere disse.a a a