NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Planteproduksjon
Guttasjon. Foto: Aksel Døving

I økologisk planteproduksjon er næringsforsyning og kontroll av ugras, sjukdomar og skadegjerarar sentrale tema. Handtering av husdyrgjødsel og bruk av grøngjødsling er område forskarane ved Bioforsk Økologisk har omfattande kompetanse på. Bioforsk Økologisk arbeider med dei fleste kulturar av mat- og fôrvekstar.Grovfôret er avgjørende i økologisk produksjon av mjølk og kjøtt. Bioforsk Økologisk arbeider med sammenhenger mellom produksjon og matkvalitet. Det har lenge vært behov for mer produksjon av norsk økologisk korn både til fôr og mat. Derfor har myndighetene satt i gang målretta tiltak for å få økt norsk produksjon. Bioforsk Økologisk har en sentral rolle i forsknings-, utviklings og formidlingsprosjektene som er satt i gang.Gjennom sine forskings- og utviklingsprosjekter ser Bioforsk Økologisk på etablering av strategier for å gi en tilfredsstillende næringsforsyning innen ulike typer økologisk produksjon. I samarbeid med forsøksringer og andre arbeider Bioforsk Økologisk med kunnskapsformidling og utvikling innen økologisk frukt, bær, grønnsaker og hage. Bioforsk har samla mye og omfattende kompetanse på frukt, bær, grønnsaker og hage. En produsent som vil drive økologisk vil ha stor nytte av denne. kompetansen. Spesialkompetansen på de ulike produksjonene er sentral for å utvikle de ulike økologiske produksjonene i Norge.Økologisk plantehelse og plantevern tar sikte på å utvikle agronomiske tiltak som styrker kultur-plantenes konkurranseevne. Å se på tiltak som fremmer biodiversiteten gjennom økt selvregulering av skadegjørende insekter fra konkurrerende arter og predatorer er sentralt.a a a