NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Poteter

Dyrking av kvalitetspoteter krev mykje kunnskap. Fagområde poteter har eit sterkt fagmiljø med høg kompetanse på tema som sortsval, dyrkingsteknikk og lagring av kvalitetspoteter til ulike bruksområde. I tillegg har fagområde Plantehelse spesialkompetanse på dei viktigaste potetsjukdomane. Gjennom Fagforum Potet samarbeider vi med Norsk Landbruksrådgjeving om formidling.Sortspr_poteter. Foto: Per Møllerhagen

Kontinuerlig prøving av nye sorter sees på som viktig for de fleste anvendelsesområder for potet. Sortsprøving foregår i dag både gjennom offentlig verdiprøvinga og i direkte samarbeid med potetbransjen.Dyrktekpotet.jpg Foto: Per Møllerhagen

Det er viktig å lære å dyrke både nye og gamle sorter. Viktige dyrkingsrelaterte problemstillinger for Bioforsk er næringsforsyning, vanning og sykdomsbekjemping. I tillegg har vi fokus på forholdene rundt setting og vekstavslutning.Potet Hovedbilde-.jpg Foto: Per Y Steinsholt
Ulike bruksområder for potet stiller ulike krav til råvaren. Friske og vitale settepoteter og god lagringsevne er viktig for de fleste typer potetprodukter. For egenskaper som tørrstoffinnhold, modenhet, utseende, sukkerinnhold og andre egenskaper kan kravene variere noe mellom produkter.


 

 

a a a

P10_Yddestolen_radene.jpg

P2_009-Peik-vEidsvold-Verk.jpg

P9_Setting-07-(4).jpg

P7_Potetblomst+utsikt_L.jpg

P4_CIMG1509.jpg

P6_Markdag-Apelsvoll-070808-Bj.jpg

P3_310807.jpg

P5_Lager-Hylleberg-.jpg

p1_L.jpg

P8_SV400054.jpg

 Bioforsk arbeider for å bedre potetkvaliteten til alle anvendelser og i hele vårt landstrakte land!

 Friske settepoteter med riktig størrelse og fysiologisk alder danner grunnlaget for en avling med den ønskede kvaliteten og størrelsesfordelingen.

 Gode feltforsøk danner basis for mye av forskningsaktiviteten innen potet. Viktige forutsetninger her er god organisering, arbeidsvillige medarbeidere og nøyaktighet i arbeidet.

Noen sorter blomstrer senere enn andre! Bioforsk tester sorter med ulik tidlighet, med ulike bruksområder og i ulike deler av landet.

 Poteter er utsatt for en lang rekke sykdommer og skadedyr. Tørråte er den største utfordringen i økologisk dyrking, men kan avhjelpes noe gjennom blant annet valg av sort og dyrkingssted.

Bioforsks potetforskere deltar hvert år på en rekke markdager, markvandringer og møter i egen og andres regi. De nyeste forskningsresultatene publiseres også gjennom fagblader, Bioforsks egne publikasjoner og på nettstedene http://www.bioforsk.no/ og http://www.potet.no/

Vekstavslutning er et av flere tiltak som påvirker avlingsstørrelse, modning og kvalitet for øvrig. Forskning viser at effekten av behandlingen varierer avhengig av sort, modning av riset, tørråtesituasjonen og hva avlingen skal brukes til.

Med unntak av ferskpoteter lagres alle poteter i kortere eller lengre tid. I Bioforsk studeres lagringsegenskapene for ulike sorter og dyrkingsteknikker i samspill med ulike temperaturregimer. Også lagringspoteter skal være faste, fri for groer og sykdommer og ha god friteringsfarge!

Potetdyrking og - lagring krever kompetanse, og poteter til fritering stiller strenge krav til sortsvalg og riktig dyrkingsteknikk for å oppnå god modning og lys chips. Et langsiktig samarbeid med de største chipsbedriftene har vist seg å være nyttig for alle parter.

Poteter fins i mange fasonger, men ikke alle er egnet til salg! Selv om de fleste forbrukere etterspør jevne, ensartede og feilfrie poteter, er mange også opptatt av potetens "indre kvaliteter". I Bioforsk ønsker vi at poteten også skal gi en god smaksopplevelse.