NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Korn, olje- og proteinvekstar
Fagseksjonen korn, olje- og proteinvekstar har eit sterkt fagmiljø med høg kompetanse på tema som sortsval, kvalitet og dyrkingsteknikk innanfor åkerbruket. Gjennom Fagforum Korn samarbeider vi med Norsk Landbruksrådgjeving om feltforsøk og formidling.

SorterGjodslingKorn.jpg. Foto: Aina Lundon

Kontinuerlig utprøving av sorter er viktig for at det hele tiden skal være tilgjengelig sorter med gode dyrkings- og kvalitetsegenskaper. Sortsprøving foregår i dag gjennom offentlig verdiprøving og i direkte samråd med kornbransjen.Dyrkingsteknikk.jpg. Foto: Aina Lundon

Viktige dyrkingsrelaterte problemstillinger er næringsforsyning, jordarbeiding, jordforbedring, vanning og plantevern. Målet er høye avlinger med ønsket kvalitet, produsert på en miljømessig forsvarlig og lønnsom måte.Produktkvalitet.jpg Foto: Unni Abrahamsen
Det arbeides med undersøkelser som bidrar til at kundene tilbys produkter med den kvalitet de etterspør fra norskprodusert korn, olje- og proteinvekster.


kartpresjordbr.jpg Foto: Audun Korsæth
Presisjonsjordbruk defineres som bruk av avansert teknologi for å skreddersy behandlingen av jord og vekster på ulike deler av et skifte.


LangvarigeFelt.jpg Foto: Mikkel Bakkegard
Langvarige felt brukes for å studere langtidsvirkninger av ulike dyrkingsmåter på avling, jordegenskaper og miljø. Blant disse er gjødslingsforsøk startet i 1922, jordarbeidingsforsøk (1977/80) og dyrkingssystemforsøk (1989).


a a a

Korn_Jordarb.jpg

Korn1.jpg

Korn3.jpg

Korn4.jpg

Korn7.jpg

Korn_treske.jpg

Kornkarusell_vanning.jpg

Korntunnell_UA.jpg

Korn_Lander_2.jpg

Korn6.jpg

 Jordarbeiding skal sikre gode forhold for plantevekst. Samtidig øker jordarbeiding risikoen for avrenning av næringsstoffer. Forskningen innen jordarbeiding har som mål å gi muligheter for gode avlinger samtidig som miljøet ivaretas.

 Høstkornartene har i utgangspunktet høyere avlingspotesiale enn vårkornet. Såtid og herdingsforhold gjør at høstkornet møter vinteren i ulik kondisjon. Deretter kan kulde, isdekke og soppsjukdommer være årsak til at plantene er i dårlig vekst om våren, eller går ut.

Det er økende interesse for å bruke mer bygg og havre til mat. Smak og innhold av helsegunstige stoffer slik som fiber undersøkes under ulike klimaforhold i mange sorter.

 Høy andel av grovt mel og hele korn og frø i norske brød setter store krav både til mel og til bakeren.  Forskning og utvikling innen sorter, dyrking og baketeknikk har ført til at en kan ha en svært høy andel norsk korn i melet.

 Oljevekster, erter og åkerbønner er etterspurt av kraftfôrindustrien, raps brukes også i matolje. En tilleggsverdi er de flotte kontrastene vekstene gir kulturlandskapet.

En høy andel med hvete er viktig i norsk kornproduksjon, slik at matmelindustrien kan få de kvaliteter de etterspør også i de vanskelige årene.

 Vanning kan redde avling og kvalitet. Bioforsk har laget modeller for beregning av vanningsbehov til ulike tider i vesktsesongen i korn, poteter, grønnskaer og til eng.

For nøyere undersøkelser dyrkes oljevekster og korn under kontrollerte forhold i plasttunneller, veksthus og klimarom.

 Fjernstyrt helikopter er et av de nyeste hjelpemidlene en har att i bruk innen forskning på presisjonsjordbruk.

 En flott erteåker i blomstring.