NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Pesticidkjemi
Kjemiske plantevernmiddel vert brukte for å bekjempa skadegjerarar i landbruket. Fordi mange av desse stoffa er svært giftige, ønskjer vi ikkje at det skal verta restar att i mat eller miljø. Studium av korleis plantevernmidla vert nedbrotne i miljøet, og sikre analysemetodar for å finna reststoff i mat og miljø, er derfor svært viktige kompetanseområde for oss. Vi analyserar og andre typar uønska bioaktive stoff i mat og miljø, for eksempel mykotoksin.

9 proveuttak.jpg Foto: Randi Bolli
Plantevernmidler er kjemiske midler brukt mot ugras og skadelige organismer på planter, men kan også være en viktig kilde til miljøbelastning i økosystemet. Vi studerer skjebnen til plantevernmidler i miljøet gjennom nasjonale overvåkingsprogram (JOVA) og kontrollerte forsøk, i laboratorium og felt. Ved hjelp av simuleringsmodeller utvikler vi risikokart og strategier for å gi lavest mulig miljøbelastning.


Pesticidanalyser. Foto: Arnstein Staverløkk
NIBIO Bioteknologi og Plantehelse, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi er nasjonalt referanselaboratorium for analyse av plantevernmiddelrester i vegetabilske matvarer.  Laboratoriet er akkreditert for analyse av plantevernmidler i mat og miljøprøver i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025. Informasjon som søkespekter, faktaark med prislister og analyserekvisisjoner finner du under "Analyser" til høyre på denne siden


Rosenrot

Bioaktive naturstoffer er naturlige molekyler som kan påvirke en organisme, for eksempel gjennom en farmakologisk eller toksikologisk virkning. Planteriket produserer flere hundre tusen sekundære metabolitter som har en bioaktiv eller allelopatisk effekt på andre organismer. Produksjon av stoffer med negativ effekt på andre organismers vekst og utvikling utgjør en viktig del av plantenes forsvar mot skadegjørere. Slike forsvarsmekanismer finner vi også i alger, bakterier og sopp. Disse naturstoffene kan vi utnytte til flere ulike formål.


a a a