NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Ugras
Innan fagfeltet vert det arbeid med tiltak mot ugras og anna skadeleg eller uønskt vegetasjon på landbruksareal, i grøntanlegg, langs vegar og jernbanar, og på naturareal. Her finnest også kompetanse på kvantitative metodar, statistikk, risikoanalyse og modellering i forsking på plantehelse, klimaeffektar, og ved utvikling og drift av landbruksmeteorologiske tenester (LMT).

Hundekjeks 2.jpg
Vi studerer biologien til ugraset for å finne fram til de mest sårbare utviklingsstadiene, og dermed tidspunktene hvor ugraset kan bekjempes med minst mulig ressursinnsats. Vi forsker for å utvikle miljøvennlige forebyggende og direkte tiltak mot ugras innen jordbruk, hagebruk, grøntanlegg og skogbruk samt på ulike arealer tilknyttet transportårer.


Værstasjonen på Landvik. Foto: Lars T. Havstad
Aktivitetene her omfatter utvikling og bruk av kvantitative metoder, statistikk, risikoanalyse og modellering som verktøy i arbeidet med forskning innen plantehelse. Drift og utvikling av Landbruksmeteorologisk tjeneste – LMT, og dataforvaltning i tilknytning til disse oppgavene hører med.


a a a