NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Skadedyr
Vi arbeider med skadedyr på planter i jord- og hagebruk, men også med nytteorganismar som lever av eller parasitterar på skadedyra. Skadedyr på planter finn vi hovudsakleg innanfor nematodar, midd og insekt. Enkelte artar av sniglar kan også vera problematiske. Vi har for tida eit forskingsprosjekt for å finna effektive metodar for å bekjempa sniglar i åkrar, offentlege anlegg og i private hagar.

Harlekinmarihøne. Foto: A. Staverløkk.
Fagområdet er vidt og dekker alt om insekter og midd som er skadedyr på kultur- og prydplanter og deres biologi og bekjempelse. Ikke-kjemisk bekjempelsesmetoder er i fokus.


Korncystenematode. Foto: E. Fløistad.
Fagområdet nematologi ved Bioforsk Plantehelse er det eneste kompetansemiljøetet for nematologi i Norge. Arbeidet omfatter nematodeproblem innen jord-, hage- og skogsbruk.


I tillegg til forskning er forvaltningsrelaterte oppdrag, rådgivning og undervisning viktige oppgaver. Vi har et nært samarbeid med Mattilsynet, bl.a. vedrørende plantehelse og kjemiske plantevernmidler, og samarbeider med bl.a. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) om utvikling og rådgiving. Våre forskere deltar i undervisningen i landbruksentomologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet  (NMBU). 

Vår viktigste strategi innen forskning på skadedyr er utvikling av integrerte bekjempelsesmetoder. Integrert bekjempelse vil si å kombinere alle brukbare metoder for å holde skadegjørerne under en økonomisk skadeterskel. Alle tiltak må skje i nær sammenheng med det omgivende miljøet. Hovedvekten legges på forebyggende tiltak i plantekulturen, biologisk bekjempelse m.m. Kjemiske plantevernmidler kan brukes, men bare når bestanden av skadedyr er over skadeterskelen. Vi arbeider også med utvikling av strategier for integrert plantevern i utviklingsland (Sør-Øst Asia, Afrika og Latin Amerika).

Leder for området er forskningssjef Ingeborg Klingen.

a a a

Harlekinmarihøner. Foto: A. Staverløkk.

Iberiaskogsnegl

Klikk på denne lenken for å lese mer om harlekinmarihøner.

Snegler kan være et stort problem både for hageeiere og i produksjonsanlegg. Les mer om snegler ved å klikke på denne lenken.