NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Jordkvalitet og klima
Fagområdet omfattar problemområde knytta til jord og klima, med vekt på karbonlagringsteknologi (biokull), organisk
materiale i jord, klimagassar, klimatiltak i landbruket og miljøgifter (økotoksikologi, remediering og risikovurdering).


FaggruppeKlima. Foto: Bert Drake

Jord inneholder mer karbon enn i atmosfæren. Jord produserer og bryter ned drivhusgasser som metan og lystgass. Global oppvarming vil ha stor betydning for hvordan jord utvikler seg og hvordan vi bør bruke den.FaggruppeMiljogifter Foto: Bioforsk

Seksjonen arbeider med problemstillinger knyttet til et bredt spekter av miljøgifter, for eksempel tungmetaller, nanopartikler organiske miljøgifter som PCB, PAH, PFOS og pesticider. Vi studeres forskjellige prosesser som transport, nedbryting og effekter på organismer (økotoksikologi). Forståelse av disse prosessene brukes så i vurdering av miljørisiko for mennesker og økosystemer, samt for utforming av ulike tiltak.FaggruppeAvfall Foto: Ove Bergersen

Det er viktig å karakterisere ulike avfallstyper for å kunne velge best mulig måte å håndtere avfallet på, og oppnå effektiv resirkulering. Biologisk behandling av organisk materiale som husdyrgjødsel og matavfall bidrar til fornybar energi og foredling av avfallsbasert gjødselvarer.  FaggruppePlantejord Foto: Bioforsk

Jordas kjemiske, fysiske og biologiske egenskaper har stor betydning for plantevekst i naturlige økosystemer og landbruksjord. Sammensetning av gode vekstblandinger for bestemte bruksområder krever omfattende kunnskap om jordkvalitet.Kontaktinformasjon våre ansatte

a a a