NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljøforsking i Barentsregionen
Fokusområda for FoU-verksemda på Svanhovd-avdelinga vår er: Genetikk på brunbjørn, fenologi som verktøy i klimaforsking, nordlege nytte- og prydplanter, verneområder og sårbare artar. Svanhovd er ein aktiv brubyggjar i miljøsamarbeidet i Barentsregionen, og har sidan 1993 hatt ein viktig funksjon i det offisielle norskrussiske miljøvernsamarbeidet. Eit temasenter for brunbjørn blei  etablert på Svanhovd i 2012.


Bioforsk Svanhovd Brunbjørn spor. Foto: Steinar Wikan
Pasvikdalen har trolig Norges tetteste bestand av brunbjørn. En bestand hvor bjørnene forflytter seg mellom Finland, Norge og Russland. Svanhovd har opparbeidet seg spisskompetanse på bjørn, og har i dag et moderne laboratorium akkreditert for DNA analyser av bjørn, internasjonalt samarbeid med våre naboland og USA, samt ansatte med stor generell kompetanse på bjørn. 


Svanhovd Pasvik. Foto: Espen Aarnes
Grenseområdet mellom Norge og Russland byr på mange muligheter innen naturfaglig forskning og utvikling. Her finner man store, urørte villmarksområder med et fantastisk biologisk mangfold, men også noen av Europas mest forurensede områder hvor det biologiske mangfoldet er truet.


Svanhovd-botaniske-hage.jpg
Svanhovd botaniske hage, er en av tre offentlige botaniske hager som ligger nord for Polarsirkelen. Hagen har et rikt utvalg av stauder fra nordlige og alpine områder, samt sommerblomster. Småskala næringsutvikling er et fokusområde for aktiviteter knyttet til hagen.


Svanhovd nasjonalparksenter. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Dokumentasjon og formidling er viktige arbeidsfelt for Svanhovd. Som autorisert nasjonalparksenter er naturinformasjon og veiledning viktige arbeidsområder. Svanhovd deltar i en rekke natur- og miljøfaglige formidlings- og undervisningsprosjekter, spesielt i Finnmark og Murmansk fylker.Internasjonalt samarbeid, Svanhovd, flagg. Foto: Erling Fjelldal

Svanhovd ligger på grensen til både Russland og Finland, og har siden starten i 1993 fungert som en brobygger og et møtested i miljøvernsamarbeidet i Barentsregionen.a a a

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, Nikel

Svanhovd,  kart over Barentsregionen

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, grense Russland

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, brunbjørn

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, brunbjørn, hårfelle

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, DNA lab

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, Rosenrot

Lappfiskand Foto: Espen Aarnes.jpg

Miljøforskning i Barentsregionen, Svanhovd, fenologi, PNC

 Smelteverket i den russiske byen Nikel, ligger ca. 7 km øst for Bioforsk Svanhovd.

 Bioforsk Svanhovd ligger sentralt plassert i Barentsregionen, som er nedslagfeltet for Svanhovd sitt miljøarbeid.

 Svanhovd har siden starten i 1993 vært et møtested for naturfaglig forskning, og samarbeid mellom Norge og Nordvest-Russland.

 Pasvik, med et areal på 1330 kvadratkilometer, har en av landets tetteste bjørnebestander. Tettheten her er minimum 24-26 bjørn pr. 1000 kvadratkilometer.

 Ekskrementer og hår fra brunbjørn blir benyttet ved DNA-identifisering av individer. Svanhovd har blant annet benyttet hårfeller i Pasvik til dette arbeidet.

 Laboratoriet på Bioforsk Svanhovd er akkreditert for å utføre fysiske, kjemiske og mikrobiologiske analyser av vannprøver.

 Helsefremmende urter er et satsningsområde på Svanhovd, hvor blant annet rosenrot (Rhodiola rosea) er en av forsøksplantene.

 Pasvikdalen er et av de mest interessante fugleområdene i Nord-Norge med mer enn 200 registrerte fuglearter. Årlig gjennomføres det grensekryssende vannfugltellinger i Pasvik naturreservat i samarbeid med Pasvik zapovednik.

 Hvert år arrangeres det en skolesamling for 60 lærere og elever fra de russiske og norske deltakerskolene på prosjektet Phenhology on the North Calotte (PNC).