NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Kulturlandskap
Jordbruket har gjennom årtusen forma det norske landskapet, og gjort det rikt på biologisk mangfald og kulturminne. Kulturlandskapet er ein fantastisk ressurs for Noreg og norsk landbruk. NIBIO ønskjer å medverka til betre forvaltning av kulturlandskapet, og til bærekraftig næringsutvikling basert på dei mangfaldige kvalitetane som landskapets byr på.

Rødknapp er en karakteristisk plante i gammel kulturarv. Foto: Bolette Bele
I Bioforsk kulturlandskap arbeider vi med forskningsprosjekter innenfor botanikk, vegetasjonsøkologi og landskapsøkologi som for eksempel populasjonsdynamiske studier av truede arter, effekter av landskapsfragmentering på det biologiske mangfoldet og effekter av skjøtselstiltak på problemarter.


12B DSC_0431.JPG Foto: Bolette Bele

Utvikling og dokumentasjon av driftsformer som ikke bare gir god produksjon, men også ivaretar verdifulle kulturlandskap, kan brukes for utvikling av merkevarer. Samtidig kan artsrike beitemarker gi mat med spesiell kvalitet. Dokumentasjon av dette kan også brukes for utvikling av matprodukter med merverdi. Sammen med andre fagmiljøer arbeider vi med flere ulike tverrfaglige prosjekter innenfor dette arbeidsfeltet.BildeA3 Strandaskremolddalen.jpg Foto: Bolette Bele

Utvikling av kartleggingsmetodikk, registrering av verdifulle kulturlandskap, biologisk mangfold og andre fellesgoder hører også til det vi arbeider med både på lokal, regional og nasjonal nivå. Vi utarbeider konkrete skjøtsels- og forvaltningsplaner for verneområder, utvalgte kulturlandskap, verdensarvområder, enkeltbruk og bygdemiljøer.BildeA4 Geiranger med seilbåt.JPG Foto: Bolette Bele

Landbruket har avgjørende betydning for mulighetene for å holde bygdene levende og for bygdeutvikling. Landbruket skaper tiltalende, levende landskap, økosystemtjenester og mat med merverdi - ressurser som kan brukes av entreprenører for eksempel innen turisme, hvis de ivaretas. Vi arbeider både i Norge og internasjonalt for å formidle kunnskap om disse ressursene og om hvordan de kan brukes på en bærekraftig måte.a a a

Bilde A2 Storfe Budalen.jpg

Bilde2 Prestekrage.JPG

Bilde3 Kystlynghei.JPG

Geit. Foto: Bolette Bele

Bilde 5 Lyngbrenning ny - Tarva.jpg

Bilde 6 Utegangarsau3.JPG

Storfe på fjellbeite i Budalen, Sør-Trøndelag

Foto: Bolette Bele

Prestekrage vosker i ulike typer kulturmark

Foto: Bolette Bele

Kystlyngheiene er verdifulle kulturmarker langs kysten, men er ofte under gjengroing. Gjerdinga, Nord-Trøndelag

Foto: Liv Sigrid Nilsen/Bolette Bele

Geita kan rydde kulturlandskapet effektivt

Foto: Bolette Bele

Lyngbrenning på Tarva

Foto: Liv Sigrid Nilsen

Utegangarsau spiller en viktig rolle i skjøtselen av kystlynghei

Foto: Liv Guri Velle