NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Grønsaker og potet under midnattsol
Lys døgnet rundt gjer det mogleg å dyrka grønsaker og poteter i heile landsdelen, trass i kort og kjølig vekstsesong. Mange meiner dette gjev eineståande smak og kvalitet. I Bioforsk Nord arbeider vi med å dokumentera korleis dei spesielle klimatilhøva i nord påverkar smak, helsegode forbindelsar og andre eigenskapar hos produkta. Vi ønskjer også å medverka til oppbygging og styrking av produsentmiljøa for potet og grønsaker, gjennom å fokusera på nordleg produktkvalitet og fortrinn.    

ProdKvalPotetL.jpg foto: Eldrid Lein Molteberg

Både moderne og gamle spesielle kvalitetssorter av potet kan dyrkes med godt resultat i nord. Det kjølige klimaet bidrar til dårlige vilkår for viktige potetsjukdommer som potettørråte og potetvirus og det er begrenset behov for sprøytemidler i produksjonen. Bioforsk Nord bidrar til faglig styrke i potetmiljøene, og har spesiell kompetanse innen tiltak mot planteskadegjørere og fysiologiske reaksjoner (utvikling og vekst m.m.) på klima og lysforhold hos potetplanten.Gulrot. Foto: Lars Svensson

I Bioforsk Nord arbeider vi spesielt med sikring og dokumentasjon av kvalitet. Det pågår større prosjekter der smak og helsefremmende innholdsstoffer i brokkoli studeres under ulike lys- og klimaforhold. Tidligere er det dokumentert at gulrot dyrket i kjølig klima smaker søtere enn ved dyrking under varmere forhold. Gjennom arbeid med tiltak mot planteskadegjørere er det bygget opp kompetanse også på dette feltet, spesielt på de viktigste skadedyrene i kålvekster og gulrot.groenn_blomkaal. Foto: Ulrike Naumann
Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter både de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen. Økologisk produksjon i nordlig del av landet har fordeler sammenlignet med sørlig del av landet, når det gjelder blant annet skadegjørere og indre kvalitet på produktetene. samtidig skjer prosesser som nedbryting av organisk materiale og oppbygging av humus saktere i nordlig, kjølig klima. Næringstilgang for plantene er derfor en utfordring, særlig i husdyrløse produksjoner. Ofte er vi avhengig av næringstilførsel utenifra for å produsere grønnsaker og potet av god kvalitet. Utnyttelse av regionale avfallsressurser, basert på marin -industri og husholdning, til produksjon av potet og grønnsaker er et sentralt forskningsområde i Bioforsk Nord.  


 

a a a