NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Grovfôrbaserte produksjoner i nord
Landbruket i Nord-Noreg er prega av grovfôrbaserte produksjonar, som mjølkeproduksjon og kjøttproduksjon på sau og storfe. Gras og andre grovfôrvekstar som kløver, korn og erter har tøffe vekstforhold i nord, samtidig som det kjølige klimaet med kort og hektisk vekstsesong gjev fôr av varierande kvalitet. Dette er særleg tilfelle på utmarksbeite. Samtidig gjev klimaendringar oss nye utfordringar for grovfôrproduksjon og husdyrhald. Fagområdet rettar seg inn mot både planter og dyr.

arktisk lammekjøtt beiteplanter. Foto: Marit Jørgensen

Klimaet i nordområdene med lang, mørk vinter og kort, hektisk sommer preget av lave temperaturer og lange dager gir utfordringer i planteproduksjonen. Mye tyder på at de nordlige klimabetingelsene også påvirker kvaliteten av beite og fôrplantene positivt. I Bioforsk Nord undersøker vi effekten av nordlig klima på fôrkvalitet og på innhold av helsegode forbindelser i beiteplantene, blant annet i prosjektet "Arktisk Lam".sau_balsfjord_hoestbeite. Foto: Odd-Arild Finnes
Dyrevelferd er et samspill mellom en rekke faktorer som helse, fysiske miljø, stell og omsorg, samt egenskaper ved dyret selv slik som art, rase, alder, kjønn og tidligere erfaringer. Dyrevelferd er individets egen opplevelse av sin mentale og fysiske tilstand, som følge av dets forsøk på å mestre sitt miljø. God dyrevelferd er å sette enkeltindividet i fokus. De sterkeste dyra har ofte en bedre evne til å tilpasse seg, og vi bør derfor ha spesielt fokus på de svakeste individene.


Marihøne. Foto: Reidun Pommeresche

Også økologisk produksjon i den nordligste landsdelen har sin tyngde i grovfôrbaserte produksjoner. Økologiske produsenter har et eget regelverk å forholde seg til. Blant annet er bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler ikke tillatt. For å sikre gode avlinger er det viktig at fôrproduksjon er basert på nitrogenforsyning fra belgvekster. 

a a a