NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Internasjonalt samarbeid om vann
Feltarbeid i prosjekt STRIVER. Foto: Bioforsk

Bioforsk deltar i en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter om vann og vannressurser, og har et bredt internasjonalt kontaktnett både i og utenfor Europa.


Gjennom både pågående og avsluttede internasjonale prosjekter har Bioforsk opparbeidet seg et bredt kontaktnett som bl.a. benyttes til å forsikre at vi til enhver tid er oppdaterte på fagområdet.

Bioforsk leder og deltar i flere store EU-finansierte prosjekter. Grunnvannsprosjektene GENESIS og SoilCam og Twinning-prosjektet STRIVER er aktuelle eksempler. I tillegg til et stort europeisk nettverk inngår partnere fra andre verdensdeler i disse prosjektene.

Bioforsk har i lang tid hatt et utstrakt samarbeid med landene rundt Østersjøen, og da særlig med de Baltiske statene. Problemstillingene her er naturlig nok knyttet til eutrofieringen av Østersjøen og behovet for tiltak for å redusere næringsstofftilførslene. Bioforsk har også gjennom flere prosjekter samarbeidet med universiteter og institutter på Balkan, med vekt på integrert vannforvaltning, forurensing fra landbruk og turisme. Vi har også flere vannrelaterte prosjekter i Polen gjennom EØS-avtalen.

Bioforsk har egne koordinatorer for enkelte asiatiske regioner, herunder India, Sør-Øst-Asia og Kina. Prosjektporteføljen på vann er særlig stor i India, hvor vi leder flere prosjekter om integrert vannressursforvaltning.

Bioforsk har også et utstrakt nettverk i Latin-Amerika og Afrika, selv om det for tiden er få vannrelaterte prosjekter i disse landene.

I tillegg til kontakt gjennom prosjekter sitter Bioforsks forskere også i flere internasjonale nettverk.

a a a