NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Kulturminner
Kulturminner_ingressbilde.png
Fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold er avgjørende for nedbrytningshastighet i arkeologiske kulturlag. Bioforsk har i samarbeid med NIKU en rekke prosjekter med overvåking av bevaringsforhold i arkeologiske kulturlag i norske middelalderbyer og gårdshauger.

Overalt i Norge finnes det skjulte kulturminner. For at disse ikke skal gå tapt for ettertiden, er det viktig at de blir oppdaget og kartlagt. I samarbeid med arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker forskere fra Bioforsk kulturjordlag for å finne ut om det er forsvarlig å grave ut kulturminnene, eller om de bevares best for ettertiden ved å bli liggende der de er. I hovedsak foregår denne type undersøkelser i middelalderbyer som Trondheim, Bergen, Tønsberg og Oslo hvor arkelologene har gode grunner til å anta at det ligger interessant historisk dokumentasjon i grunnen. Forskerne fra Bioforsk undersøker de kjemiske bevaringsforholdene for organisk materiale (tre, lær, plantematerialer), samt gjenstander av metall, stein og bein, ved å ta ut jordprøver av kulturlagene, som deretter analyseres i oksygenfrie omgivelser i et forskningslaboratorium.

Kulturlagene blir også overvåket over flere år, ved hjelp av sensorer som enten graves ned eller plasseres i spesielle miljøbrønner hvor grunnvannet analyseres. Disse måler vannmetning, oksygen, pH og andre parametere som saltinnhold og redoksforhold. Data logges og overføres automatisk til PC ved hjelp av modem og videre til en egen lukket webside på internett der data presenteres som grafiske kurver over tidsutviklingen. Langtidsovervåking er spesielt viktig i utbyggingsområder hvor utgraving av veier, tuneller og boligtomter raskt kan resultere i endrede bevaringsforhold i grunnen.

Bioforsk Jord og miljø har også satt i gang langtidsforsøk for å se hvor fort nedbryting av organisk materiale skjer under oksygenfri atmosfære. Sistnevnte er spesielt viktig for å kun informere Riksantikvaren om det er fare for tap av kulturminner in situ. Les mer.

a a a