NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Bioaktive naturstoffer
Rosenrot

Bioaktive naturstoffer er naturlige molekyler som kan påvirke en organisme, for eksempel gjennom en farmakologisk eller toksikologisk virkning. Planteriket produserer flere hundre tusen sekundære metabolitter som har en bioaktiv eller allelopatisk effekt på andre organismer. Produksjon av stoffer med negativ effekt på andre organismers vekst og utvikling utgjør en viktig del av plantenes forsvar mot skadegjørere. Slike forsvarsmekanismer finner vi også i alger, bakterier og sopp. Disse naturstoffene kan vi utnytte til flere ulike formål.

Formål

  • Finne nyttige bruksområder for bioaktive naturstoffer i planter og mikroorganismer ved bruk av bioprospektering. Bioprospektering er formålsrettet leting etter kommersielt verdifulle biokjemiske og genetiske ressurser i planter, dyr og mikroorganismer. Bioaktive naturstoffer kan utnyttes til produksjon av legemidler, beriking av matvarer og til utvikling av biopesticider.
  • Biopesticider (naturlige pesticider) er mer spesifikke i sin virkemåte og er miljøvennlige alternativ til syntetiske pesticider ettersom stoffene ikke har negativ innvirkning på andre enn målorganismen.
  • I vegetabilske matvarer finner vi mange bioaktive naturstoffer som gir en positiv helseeffekt for mennesker når de inntas, f.eks. antioksidanter i bær og urter og sulforafan i brokkoli. Hvordan påvirker genotypen og dyrkingsforholdene i Norge innholdet av de bioaktive stoffene i plantene?
  • Vi ønsker at maten vår skal være mest mulig fri for skadelige naturstoffer. Kunnskap om faktorer som påvirker utvikling av mykotoksiner (soppgifter) i korn og andre vegetabilske matvarer er sentralt for å nå dette målet.

Aktiviteter

  • Kjemisk analyse av bioaktive naturstoffer i sopp og urter
  • Kjemisk analyse og verifikasjon av mykotoksiner i sopp
  • Satsing på metabolittprofilering i planter og mikroorganismer
  • Metodeutvikling og veiledning av forskere og stipendiater i kjemisk analyse av bioaktive naturstoffer med avanserte analyseinstrumenter (GC-MS, LC-MS/MS etc)


a a a