NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Plantevernmidler i miljøet
9 proveuttak.jpg Foto: Randi Bolli
Plantevernmidler er kjemiske midler brukt mot ugras og skadelige organismer på planter, men kan også være en viktig kilde til miljøbelastning i økosystemet. Vi studerer skjebnen til plantevernmidler i miljøet gjennom nasjonale overvåkingsprogram (JOVA) og kontrollerte forsøk, i laboratorium og felt. Ved hjelp av simuleringsmodeller utvikler vi risikokart og strategier for å gi lavest mulig miljøbelastning.

Formål

Vi forsker først og fremst på eksponering og biotilgjengelighet av plantevernmidler og nedbrytingsprodukter i miljøet. For å drive forskningen vår framover er det nødvendig å utvikle metoder for stadig lavere deteksjonsgrenser, og påvisning av nye stoffer. Overføring av forskningsresultatene til nyttbar informasjon for forvaltningen, veiledningstjenesten, profesjonelle brukere og publikum er viktig. Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid for økt kunnskap om spredning av plantevernmidler i miljøet og rett bruk av stoffene står sentralt.


Aktiviteter

  • Vi forsker på nedbryting, binding og transport av plantevernmidler og deres nedbrytingsprodukter i felt og i lab. I tillegg studerer vi industrikjemikalier og bioaktive naturstoffer.

  • En sentral del av vår aktivitet er feltstudier for å undersøke plantevernmidlers forsvinning. Feltdata brukes i modeller for simulering av midlenes skjebne i miljøet og risikovurdering basert på stedspesifikk informasjon som klima, jordtype og topografi. Et eksempel er modellen som bruket til  å lage risikokart. De inngår i plantevernstrategier for lavest mulig miljøbelastning.

  • Et av våre nyeste satsingsområder er forskning i skjæringsfeltet mellom bioteknologi og økotoksikologi.

  • Kjemiske analyser utføres hovedsakelig med  moderne instrumentering som LC-MS/MS og GC-MS i eget laboratorium. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling og optimalisering av nye og eksisterende analysemetoder. Fleksibel akkreditering og kjemisk analytisk ekspertise muliggjør metodeutvikling og akkrediterte analyser i forskningsprosjekter.

  • Vi kvalitetssikrer forskningen vår i henhold til prinsippene for "god laboratoriepraksis".

  • Forskningsbasert undervisning og veiledning av studenter på master og PhD nivå basert på eksperimenter i laboratorier og veksthus utgjør en viktig del av aktivitetene.

a a a