NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Juletrær og pyntegrønt
juletrær_web.jpg
Forholdene for produksjon av juletrær er gode i Norge, særlig langs kysten fra Svenskegrensen til Trøndelag. Nordmannsedelgran passer best i kystklima, der vintertemperaturen ikke blir for lav, mens fjelledelgran trives best der vårene ikke kommer for tidlig.

Lønnsomheten i produksjonen er avhengig av at fagkunnskapen er på plass langs hele kjeden fra etableringsfasen, via skjøtselsfasen og til høsting og markedsføring. Den beste økonomien oppnås når en kan hente ut en stor andel trær av høy kvalitet. Utbyttet av kunnskap og innsats i produksjonen er derfor meget høyt. En konsentrer forskning og utvikling rundt edelgranartene, siden lønnsomheten i produksjonen er så mye bedre for disse enn for gran.

Bioforsk kan bidra med kunnskap om

-      Valg av plantemateriale og etableringsmetodikk
-      Ugrasreinhold
-      Gjødsling
-      Toppskuddregulering og forming av trærne

Hovedresultater av vår forskning

Ugraskontroll
Ugras og markdekking med vegetasjon fører til sterk konkurranse om vann og næring og gir redusert tilvekst og kvalitet i juletreplantene. Visse ugrasslag kan også gi økte problemer med sykdommer i trærne. Det er derfor av stor verdi for produsentene å holde juletreplantasjene reine for ugras gjennom hele produksjonstiden. 

Toppskuddregulering
Lange toppskudd gir åpne trær og redusert pris på trærne. Det er ikke tillatt å regulere toppskuddlengden med kjemikalier i Norge. Vanlig gran kan ved rett metodikk toppes, mens det er umulig i nordmannsedelgran. Bioforsk og Norsk Pyntegrønt driver et FoU-prosjekt som undersøker alternative metoder for toppskuddregulering i edelgranartene.

Gjødsling
Samspillet mellom de ulike næringsemnene kan være kompliser og våre forsøk viser at plantene tar opp lite næring ved lave temperaturer. Tilførsel av gjødsel må skje ut fra hensynet til en balansert tilførsel, siden for stor tilførsel av ett stoff kan medføre mangel på et annet. Produsentenes økonomi og miljøhensyn nyter godt av økte kunnskaper om rett gjødsling til juletrær.

Småplantekvalitet
Kvaliteten på plantene som kommer fra planteskolen er viktig for rask etablering. Bioforsk gjennomførte (2007 – 2010) et prosjekt for å identifisere viktige faktorer for rask vekststart og kortere produksjonstid på juletrær.

Prosjekter

1998 – 2001 Effektive og miljøvennlige metoder i juletreproduksjonen
2007 – 2011 Småplantekvalitet av juletrær (nordmannsedelgran og fjelledelgran)
2009 – 2012 Toppskuddregulering ved hjelp av økologiske metoder

Publikasjoner

Fløistad, I.S., J. Netland & A. Sæbø. 2002. Unngå vårsprøyting med Roundup (glyfosat) i fjelledelgran! Norsk Pyntegrønt 1/2002: 13-14.

Fløistad, I.S, V. Talgø, A. Sundbye & A. Sæbø. 2009. Kunnskapsutvikling for juletrenæringen. Poster, Bioforsk-konferansen 2009.

Sæbø, A. 2000. Gjødsling av juletrær. Norsk Pyntegrønt 7. år 1-2000 pp 8-11

Sæbø, A. 2000. Hvor i treet skal vi ta barprøver for analyse av næringsinnholdet i juletrærne? . Norsk Pyntegrønt 7(2) pp 15-18.

Sæbø, A. 2000. Can growth be programmed to yield high quality Christmas trees? Improvements in Christmas tree and greenery quality. Proceedings from the international Christmas tree and greenery research and extension conference 31 July to 3 August 2000 in Denmark: 43-46.

Sæbø, A. 2001. Toppskuddveksten i juletrær; dyrkeren bestemmer! Norsk Pyntegrønt. 8 (1): 10-12.

Sæbø, A. 2010. Juletrenæringen under utvikling – satsingen på kunnskap er viktig for fortsatt vekst. Bondevennen 5:12-14.

Sæbø, A., I. S. Fløistad & J. Netland. 2002. Ugrasreinhold i juletrekulturer. Norsk Pyntegrønt 1/2002: 8-12.

Sæbø, A., Fløistad, I.S. & Talgø, V. 2008. Juletredyrking - Forskning og utvikling. Bioforsk TEMA 3 (22). 4 s.

Sæbø A. & H.M. Hanslin. 2011 (In press). 15N-uptake in Abies lasiocarpa and Abies nordmanniana at low root temperatures. Scandinavian Journal of Forestry Research.

Sæbø A. & S: Haugse. 2011. Regulering av toppskuddveksten i nordmannsedelgran og fjelledelgran. Nåledrys 75: 32 – 34.

Sæbø, A. & A. Kvitvær. 2002. Gjødsling av juletrær. Norsk Pyntegrønt 1/2002: 3-7

Sæbø, A. & A. Kvitvær. 2002. Nyplanta pluggplanter til juletreproduksjon må følges opp med gjødsling. Norsk Pyntegrønt 1/2002: 15-16.

Sæbø, A.& A. Kvitvær. 2004. Gjødsling av juletrær- ettervirkninger og langtidsvirkende gjødsel. Norsk Pyntegrønt 1: 7-8.

Sæbø, A. & J. Netland. 1999. Vanntap ved bruk av markdekking i juletrekulturer. Norsk Pyntegrønt 6(1-99): 16 – 17.

Sæbø, A., J-O. Skage & R. Gramstad. 2001. Valg av treslag og dyrkingssted er avgjørende for juletreutbyttet. Norsk Pyntegrønt. 2/01: 13-15.

Talgø, V., P. Lombnæs, T. Pundsnes, A. Sæbø & A. Stensvand. 2005. Nutrient deficiencies in Abies nordmanniana in Norwegian Christmas tree plantations. Proceedings The Seventh International Christmas Tree Research & Extension Conference, Michigan, USA, October 2-7, 2005

Talgø, V., A. Stensvand, A. Sæbø, P. Lombnæs & T. Pundsnes. 2005. Næringsmangel og gjødsling i nordmannsedelgran. Norsk Pyntegrønt 12(2): 7-9.

 

a a a