NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Innført plantemateriale - en risiko
fremmede arter_web.jpg
Spredning og etablering av innførte planteslag kan utgjøre en trussel mot det biologiske mangfoldet i norsk natur. Hvordan klimatilpasning og respons på klimaendringer påvirker risikoen for spredning er problemstillinger Bioforsk prøver å finne svar på.

I grøntanlegg brukes det mye innført plantemateriale. Dette skyldes at det er lite egnet stedegent materiale som tåler de krevende forholdene langs veier og i byene. Et nytt lovverk vil begrense mulighetene for bruken av en del arter og det er utarbeidet en Svarteliste over planter en ikke skal brukes i anlegg. Foreløpig vet en lite om hvilke risiko som er forbundet med bruk av ulike typer planter så det er behov for betydelig mer kunnskap om hvilke arter som må unngås og hvilke det er trygt å bruke i ulike sammenhenger.

Bioforsk kan bidra med kunnskap om

- valg av plantemateriale til ulike formål i grøntanlegg
- tiltak for å hindre spredning fra etablert vegetasjon 

Hovedresultater av vår forskning

Frøkvalitet og spireegenskaper hos innført plantemateriale
Vi har testet frøkvalitet og spireegenskaper for 50-60 innførte taxa samlet i Rogaland. En stor andel av disse setter spiredyktige frø og har en frøhvile som gjør dem godt i stand til å etablere seg fra frø. Vi jobber videre med å hvilke egenskaper som er viktige for etablering i ulike typer miljø.

Prosjekter

2005-2006 Pilotstudie Cytisus: inokuleringspotensialet i jord fra ulike lokaliteter
2009 – 2010 Frøkvalitet og spireegenskaper hos innført plantemateriale

a a a