NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Miljø- og klimaretta forsking og utvikling
KVI Kløver i is. Foto: Anne Kjersti Bakken

Landbruk påverkar miljøet, og klima påverkar landbruket. Vi har og utviklar mykje kunnskap om utnytting og tap av næring ved ulik bruk av husdyr- og handelsgjødsel. Verknad av klima på plantevekst, med tilpassing av dyrkinga ved endra klimaforhold er ei sentral oppgåve. Utslepp av klimagassar frå grovfôrbaserte husdyrproduksjonar, i lag med den totale miljøbelastninga vert eit viktig tema.


a a a