NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Gras til grøntanlegg: Etablering og skjøtsel
FG_Etablering-og-Skjotsel.jpg Foto: Trygve S. Aamlid

Hageplen er enkelt, mens sportsgras vanskelig. Lav klipping, sterk slitasje, tøffe vintre, skygge, sjukdommer og andre påkjenninger påvirker grasdekket. Skjøtselen krever stor arbeidsinnsats, mye utstyr og tonnevis med sand. Bioforsk utvikler gode rutiner for alle typer grasdekte grøntanlegg.


Nok luft til grasrøttene er den store utfordringen. Derfor prøver vi ut ulike vekstmedier, for eksempel til golfgreener og fotballbaner. Riktig sand gir tilstrekkelig med grovporer, men for å holde på vann og næring må det blandes inn organisk materiale basert på torv eller kompost, leirmineraler eller andre tilsetningsstoffer.

Sand krever mye vanning, men kan også bli vannavstøtende slik at det utvikler seg tørkeflekker. Jevn og riktig vanning er derfor en utfordring i flere forskingsprosjekt. Noen ganger prøver vi ut vætemidler for å sikre jevn vannforsyning. Riktig vanning handler om god forvalting av en knapp og kostbar ressurs, og våre forskingsprosjekter har relevans langt utover Norges grenser.

Gras i grøntanlegg må stimuleres til vekst, men ikke mer enn nødvendig. Kartlegging av grasets vekst, nitrogeninnhold og farge gir grunnlag for å forstå næringsbehovet ved ulik klippehøyde og under ulike lys- og temperaturforhold. Gjennom vitenskapelig utprøving tilrår eller frarår vi nye gjødseltyper, vekstreguleringsmidler og biostimulanter. Dermed får grasdekket bedre kvalitet, og miljø og anleggseiere spares for unødige kostnader.

Løvetann, groblad og andre plenugras er ofte skjemmende i plener og parker. Soppsjukdommer, som ulike typer snømugg, gjør stor skade, spesielt på golfbaner. Sammen med Bioforsk Plantehelse utvikler vi skjøtselsrutiner som reduserer disse problemene og minimerer behovet for plantevernmidler. Bioforsk Øst Landvik har et unikt feltlysimeteranlegg for greenforsking, og dette gjør at vi kan måle nøyaktig avrenning av gjødselstoffer og plantevernmidler fra golfbaner.

Under en sportsplen hoper det seg opp dødt organisk materiale, såkalt filt. Filten danner et skadelig sjikt som hindrer luftskifte og vanninfiltrasjon, øker sjukdomsangrepet og svekker grasets evne til å overvintre.  Riktig mekanisk skjøtsel av grasmatta er derfor et viktig forskingsområde. Omdanning og fjerning av filt må avveies mot tapt spillekvalitet og den påkjenning som lufting, vertikalskjæring, sanddressing og børsting er for graset. Spesielt fokuserer vi på tiltak som gir mindre vinterskader og raskere reparasjon hvis skader først har oppstått.

a a a