NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Gras til grøntanlegg: Arter og sorter
FG_Velkomstbed-Landvik.jpg

Grasarealene dominerer i de fleste grøntanlegg, men det kreves forskjellige arter, sorter og frøblandinger til ulike bruksformål. Bioforsk sørger for at nytt plantemateriale gjennomgår en grundig og objektiv prøving før eventuell anbefaling til bruk i ulike grøntanlegg i ulike klimasoner.


Gras er ikke bare gras. Det kreves ulike arter og sorter til golfbaner, fotballbaner, hageplener, parker, hyttetak, vegskråninger og revegetering av natur- og kulturlandskap. På golfbanene blir det stilt ulike krav til graset enten det skal brukes på green, fairway/tee eller i rough-områdene.

Bioforsk har gjennom årene opparbeidet seg solid kompetanse på sortsegenskaper og sortsprøving. Tidligere hadde vi offisiell sortsprøving av plengras, men nå evaluerer Bioforsk arter og sorter på oppdrag fra foredlings/såvare-firma eller andre aktører innen grøntanleggsbransjen. En viktig oppdragsgiver er Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation (STERF), som er en forskingsstiftelse opprettet av golfforbundene i de nordiske land. De fleste forsøka gjennomføres på Landvik i klimasone 1 (kystklima inntil 100 m o.h i Sør Norge) og Apelsvoll i klimasone 2 (resten av landet), men andre Bioforsk-enheter inngår i ulike prosjekter etter behov. Utprøving kan også foregå direkte hos ferdigplenprodusenter eller på golfbaner, fotballbaner, hyttetak eller lignende. Noen forsøk går i kontrollert klima, for eksempel ved vurdering av ulike sorters frosttoleranse eller sjukdomsresistens. Vi har mange samarbeidsprosjekter, der Bioforsk leder eller deltar i utprøving på nordisk eller europeisk nivå.

Ved vurdering av plantematerialet vektlegges egenskaper som vinterherdighet, sjukdomsresistens, dekningsprosent, slitestyrke, skuddtetthet, bladbredde, farge i og utenom vekstsesongen, tidlighet om våren og tilveksthastighet. Men for sportgras er spilletekniske egenskaper som overflatehardhet eller ballrull like viktige. Det hele summeres i et helhetsinntrykk ('general impression') som brukes til å rangere sorter til ulike bruksformål og i de to klimasonene. Særlige gunstige karakterer for en egenskap kan veie opp for mindre gunstige karakterer for andre egenskaper.

Årlig omsettes i de fem nordiske land om lag 6000 tonn grasfrø til bruk i grøntanlegg. Av de ca 15 ulike grasarter og -underarter som brukes i grøntanlegg er om lag 200 sorter tilgjengelig på det nordiske markedet. Basert på forskjellige forskingsprosjeker og de siste om lag 20 års offisielle sortsprøving av gras til grøntanlegg i de nordiske land, har Bioforsk utgitt en "Nordisk sortsguide for gras til grøntanlegg". Denne guiden er en beskrivelse av sorter som er prøvet i Norden, samt nøytrale og konkrete anbefalinger om hvilke grasarter og -sorter som bør foretrekkes til green, fairway/tee, plen, fotballbane og ekstensiv grasbakke. (Sortsguiden)

a a a