NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Frøavl
FG_Froavl.--Foto_LTH.jpg Foto: Lars T. Havstad

Norsk frøavl sikrer frøforsyningen av klimatilpassa sorter til bruk i eng, beite og grøntanlegg over hele landet. For tida dyrkes frø av om lag 35 sorter, fordelt på femten ulike arter av gras og kløver. Bioforsk utvikler optimale frøavlsteknikker for disse sortene.


Bioforsk Øst Landvik har nasjonalt ansvar for frøavlsforskningen i Norge og har nærmere 50 års erfaring med dyrkingstekniske frøavlsforsøk. Vi arbeider i nært samarbeid med frøavlsnæringen og Norsk landbruksrådgiving (forsøksringene) for å oppnå en effektiv og miljøriktig produksjon både i konvensjonell og økologisk frøavl.

Som i grovfôrdyrkingen er timotei, engsvingel og rødkløver de viktigste artene i artene i norsk frøavl. Men fagseksjonen omfatter hele femten gras- og kløverarter som hver for seg er viktige for spesielle bruksområder, for eksempel bladfaks for fôrproduksjon på tørkesvak sandjord, kvitkløver for varige og produktive beiter, sauesvingel for revegetering i fjellet, og krypkvein for golfgreener. 

Frøavl av ulike gras- og kløverarter skiller seg kraftig fra bruken av de samme artene til fôrproduksjon eller grøntanlegg. Spesifikke krav til bestandsutvikling og blomsterinduksjon er grunnleggende for optimal lokalisering av frøavlen og for dyrkingstekniske tiltak som etablering (med eller uten dekkvekst, såmengde, såtid, radavstand osv.), gjødsling og vekstregulering på ulike utviklingstrinn, og korrekt høstbehandling (fjerning eller kutting av frøhalmen, avpussinig, tynnnig etc.).  Sammen med Bioforsk Plantehelse utvikler vi strategier for bekjemping av ugras, sopp og skadedyr ved konvensjonell og økologisk frøavl av de ulike artene. Andre undersøkelser gjelder optimalt høstetidspunkt, treskerinnstillinger og behandling av frøet etter høsting. Bioforsk Landvik har eget laboratorium for ulike typer frøanalyser.

Ny viten fra frøavlsforskningen blir raskt formidlet gjennom tidsskiftet Norsk frøavlsnytt som vi utgir sammen med firmaet Agrokonsult AS, og som sendes de ca 600 medlemmene av Norsk frøavleralg. Formilding og rådgivning skjer også på fagmøter og markdager, gjennom Bioforsk Fokus 'Jord- og plantekultur', og ved kontinuering oppdatering av våre dyrkingsveiledninger. 

a a a