NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Produktkvalitet i korn
Produktkvalitet.jpg Foto: Unni Abrahamsen
Det arbeides med undersøkelser som bidrar til at kundene tilbys produkter med den kvalitet de etterspør fra norskprodusert korn, olje- og proteinvekster.

Forskningen innen korn, olje- og proteinvekster i Bioforsk har sterkt fokus på kvalitetsegenskaper hos sluttproduktene. Dette er helt sentralt innen ulike forskningsprosjekter. Faktorer som jordart, dyrkingsteknikk, vær og klima vil i tillegg til sortsvalget påvirke kvaliteten. Kunnskap om slike forhold er nødvendig for å produsere riktig kvalitet til ulike bruksområder.

De seinere årene har Bioforsk samarbeidet med Institutt for plante- og miljøvitenskap (IPM), UMB og Nofima Mat AS om flere større prosjekt innen mathvetekvalitet. Hele verdikjeden for matkorn har vært representert i disse prosjektene. Hovedmålet er stabil og forutsigbar produksjon av  mathvetekvalitet som kundene etterspør. Riktig proteinmengde og proteinkvalitet er et meget sentralt tema.

Ulike krav avhengig av bruksområde
Bygg og havre brukes i hovedsak til fôr, men interessen for å bruke mer av disse kornartene i brød og andre kornprodukter er økende. Det stilles ulike krav til kornet avhengig av om det skal brukes til mat eller fôr. Dette er tema i et prosjekt som startet i 2009 i samarbeid med IPM ved UMB og Nofima Mat, samt relevante aktører innen kornbransjen. Prosjektet omfatter forskning knyttet til hvordan klimaforhold virker inn på viktige kvalitetsparametere hos bygg- og havresorter. 

I Norge har raps- og rybsfrø stort sett blitt brukt inn i kraftfôr, og en har behov for mer enn den norske produksjonen til dette formålet. Men oljen har en svært god ernæringsmessig kvalitet, og salget av norskprodusert rapsolje er økende. Markedet etterspør også en økologisk matolje. I et forskningsprosjekt innen økologisk produksjon, undersøker en i tillegg til de tradisjonelle oljevekstene også kvalitet på og mulighetene for dyrking av oljedodre.

Erter og åkerbønne kan erstatte deler av den importerte soyaen i kraftfôret. Men erter har også andre bruksområder, proteinet er godt egnet til fiskefôr. I erterflatbrød er gule erter en viktig ingrediens, og i brød med høyt innhold av fiber inngår skall fra erter.

a a a