NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Økologisk produksjon
groenn_blomkaal. Foto: Ulrike Naumann
Økologisk landbruk bygger på et helhetssyn som omfatter både de økologiske, økonomiske og sosiale sidene ved produksjonen. Økologisk produksjon i nordlig del av landet har fordeler sammenlignet med sørlig del av landet, når det gjelder blant annet skadegjørere og indre kvalitet på produktetene. samtidig skjer prosesser som nedbryting av organisk materiale og oppbygging av humus saktere i nordlig, kjølig klima. Næringstilgang for plantene er derfor en utfordring, særlig i husdyrløse produksjoner. Ofte er vi avhengig av næringstilførsel utenifra for å produsere grønnsaker og potet av god kvalitet. Utnyttelse av regionale avfallsressurser, basert på marin -industri og husholdning, til produksjon av potet og grønnsaker er et sentralt forskningsområde i Bioforsk Nord.  

Prosjekter:

Proteinrike engbelgvekster under ulike dyrkings-og klimaforhold

Bruk av engbelgvekster er helt sentralt for nitrogen forsyning i økologisk landbruk. Kløver har også blitt mer aktuelt ved konvensjonell drift de siste åra med større fokus på fôrkvalitet og fôropptak og prisøkning på handelsgjødsel. I Nord-Norge, på Vestlandet og i fjellbygdene i Sør-Norge er rødkløver og kvitkløver de mest aktuelle engbelgvekstene til fôrproduksjon. Disse artene har stort potensial for nitrogen-fiksering og bidrar til god fôrkvalitet. Prøving av andre arter med lenger levetid enn rødkløver er også aktuelt. Luserne har vist seg som en mye mer varig plante der den får etablert seg skikkelig. Nyere norske forsøk viser at det finnes hardført foredlingsmateriale av luserne som også kan være aktuelt utenfor Østlandsområdet. Hovedmålet med prosjektet er å øke dyrking av engbelgvekster i kaldt klima.

Prosjektets varighet er fra 2010 - 2014, og du kan laste ned en foreløpig rapport etter første vekstsesong (2011) her.

a a a