NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Potet
ProdKvalPotetL.jpg foto: Eldrid Lein Molteberg

Både moderne og gamle spesielle kvalitetssorter av potet kan dyrkes med godt resultat i nord. Det kjølige klimaet bidrar til dårlige vilkår for viktige potetsjukdommer som potettørråte og potetvirus og det er begrenset behov for sprøytemidler i produksjonen. Bioforsk Nord bidrar til faglig styrke i potetmiljøene, og har spesiell kompetanse innen tiltak mot planteskadegjørere og fysiologiske reaksjoner (utvikling og vekst m.m.) på klima og lysforhold hos potetplanten.


Prosjektarbeid har bidratt til etablering av økologisk settepotetproduksjon i Alta med leveranser over hele landet. Det er framskaffet kunnskaper om spesielle fysiologiske egenskaper hos settepoteter dyrket og lagret under ulike temperaturbetingelser, der målet er å kunne produsere settepoteter spesialtilpasset potetdyrkerens behov. Det foregår også utprøving av nye sorter, ulike dyrkingstiltak, utprøving av gamle og nye gjødslingsmidler samt opplysningsarbeid til fremme av nordnorsk potetproduksjon.  

a a a